Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Przychody i zysk EBITDA Grupy CIECH z dwucyfrową dynamiką wzrostu w drugim kwartale; podtrzymana prognoza na 2021 rok

W drugim kwartale 2021 roku Grupa CIECH wypracowała o 40 proc. wyższy znormalizowany wynik EBITDA (z) niż przed rokiem (188 mln zł vs 135 mln zł), jednocześnie notując o 21 proc. wyższe przychody (835 mln zł). Większość biznesów Grupy osiągnęła wyższe wyniki niż przed rokiem, wykorzystując ożywienie gospodarcze. Dynamicznie rozwija się biznes Agro, co jest potwierdzone zarówno trzycyfrową dynamiką wzrostu zysku EBITDA (z) w tym segmencie, jak i rosnącymi udziałami na krajowym rynku. Również segmenty: Krzemiany i Pianki, zanotowały wysokie przyrosty przychodów i zysku EBITDA (z). Mimo rosnącej presji inflacyjnej koszty stałe pozostały na niezmienionym poziomie, a wysoką efektywność biznesu Grupy potwierdza fakt, że był to kolejny kwartał, w którym nakłady w ramach największego w historii Grupy programu inwestycyjnego były sfinansowane z bieżących przepływów gotówkowych. Dobra kondycja Grupy CIECH pozwala na podtrzymanie prognozy zysku EBITDA (z) za cały 2021 rok na poziomie 700-735 mln zł (po dwóch kwartałach zysk EBITDA (z) wyniósł 410 mln zł).

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za drugi kwartał 2021 r. wyniosły 835 mln zł, czyli były wyższe o 145 mln zł niż w analogicznym okresie 2020 roku. Przychody wzrosły we wszystkich segmentach działalności. Wzrost wynikał częściowo z efektu niskiej bazy w drugim kwartale 2020 roku będącej wynikiem lockdownu i spadku aktywności gospodarczej w wyniku pandemii.
  • EBITDA (z) wyniosła 188 mln zł wobec 135 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA (z) liczona w ten sposób wyniosła 22,5% (wzrost o 3 pkt proc.). Poprawa marży to efekt dalszej transformacji Grupy poprzez m.in. większy udział produktów specjalistycznych oraz doskonalenie procesów biznesowych. Na poziomie netto Grupa zanotowała zysk w wysokości 9 mln zł (+14 mln zł w ujęciu rocznym), na co wpływ miały niegotówkowe zdarzenia jednorazowe związane z rozliczeniem refinansowania.
  • Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,08 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16).
  • Grupa kontynuuje rozruch flagowego projektu – nowej warzelni w Niemczech, która uzyskała m.in. certyfikację ISO9001:2015 i zwiększa systematycznie moce produkcyjne, szczególnie w perspektywicznym segmencie tabletek solnych. 
  • Emisje CO2 w porównaniu do roku 2019 (bazowego dla przyjętych zobowiązań w strategii ESG CIECH) spadły w pierwszym półroczu o ok. 5 proc. Grupa kontynuuje projekty dekarbonizacyjne: częściowe zastąpienie węgla gazem w zakładzie w Inowrocławiu, a także projekt pozyskiwania energii z instalacji termicznej obróbki odpadów przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.

- Działania optymalizacyjne realizowane od ponad dwóch lat przez zespół CIECH przynoszą skutek na każdym poziomie aktywności biznesowej Grupy. Świadczą o tym przede wszystkim wyniki finansowe za drugi kwartał, zgodnie z którymi wszystkie nasze kluczowe biznesy skutecznie wykorzystały sprzyjającą koniunkturę gospodarczą. Widoczne jest to także w naszych udziałach rynkowych czy rosnącym znaczeniu produktów specjalistycznych w mixie produktowym. Wysoką efektywność działań Grupy potwierdzają przepływy pieniężne, których wysokość umożliwia realizację ogromnego programu inwestycyjnego CIECH. Z kolei kondycja finansowa i operacyjna Grupy sprzyja podtrzymaniu prognozy uzyskania wyniku EBITDA (z) w 2021 roku na poziomie 700-735 mln złotych – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W głównym biznesie CIECH – produkcji sody i soli – sprzedaż wzrosła. W tym samym czasie uwidoczniły się jednak negatywne skutki wzrostu cen surowców, wpływające na wysokość marży. Wzrosła sprzedaż bardziej specjalistycznej sody oczyszczonej, a w biznesie solnym kontynuowany był rozruch nowej warzelni w niemieckim Stasffurcie, o docelowych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 450 tys. ton surowca rocznie. Obecnie trwają prace mające na celu uzyskanie certyfikacji poszczególnych rodzajów soli: spożywczej oraz farmaceutycznej.

W biznesie Agro zauważalny jest dynamiczny wzrost przychodów, oraz zysku EBITDA (z), który w ujęciu rocznym wyniósł +357 proc. Towarzyszył temu rosnący udział środków ochrony roślin z CIECH na krajowym rynku oraz rozwój spółki Proplan, której integracja z działalnością CIECH Sarzyna pozwoliła na osiągnięcie widocznych synergii w postaci m.in. wyższych przychodów i zysku EBITDA hiszpańskiej spółki.

Trzycyfrową dynamikę wzrostu przychodów i zysków zanotował także biznes produkcji pianek poliuretanowych, co wynika z mocnej pozycji rynkowej i reputacji bydgoskiego producenta, obsługującego głównie segment meblarski, ale także częściowo spowodowane jest efektem niskiej bazy po znaczącym obniżeniu produkcji i popytu na pianki w czasie lockdownu w drugim kwartale ubiegłego roku.

Ożywienie gospodarcze widoczne jest także w biznesie produkcji krzemianów. Pozycję Grupy CIECH jako największego dostawcy krzemianów sodu w Europie umocni ukończenie budowy nowego pieca o wartości 80 mln złotych, która ma zakończyć się przed końcem 2021 roku.

Skutkami pandemii relatywnie najpóźniej został dotknięty biznes opakowań szklanych, szczególnie w obszarze produkcji lampionów do zniczy, co związane było m.in. z zamknięciem cmentarzy jesienią 2020 roku. Spowodowało to zmniejszenie sprzedaży i wzrost zapasów u klientów. Mimo wcześniejszych komplikacji, rynek jednak obecnie systematycznie się odbudowuje.

- Dostrzegamy coraz większy wpływ rosnących cen surowców i uprawnień CO2 na nasz biznes. Z kolei w szerszym kontekście otoczenia ekonomicznego - rosnącą presję inflacyjną. Czynniki te znajdą odzwierciedlenie w kontraktacji naszych produktów na kolejne okresy. Spodziewamy się istotnego wzrostu cen sody, który powinien pozwolić nam w znaczącym stopniu pokryć wzrost kosztów surowców – dodaje Dawid Jakubowicz. – W obszarze ESG kontynuujemy natomiast inicjatywy związane z transformacją energetyczną: zbliżamy się do uruchomienia inwestycji w blok gazowy w Inowrocławiu oraz finalizujemy rozmowy na temat wykorzystania instalacji do termicznej obróbki odpadów jako źródła energii. Ostatnio podpisaliśmy także list intencyjny w sprawie potencjalnego wykorzystania energii jądrowej z Synthos Green Energy.

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry