Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Rada Nadzorcza CIECHU przyjęła strategię Grupy na lata 2014-2019

3 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza CIECHU przyjęła uchwałę o strategii Grupy Chemicznej CIECH na lata 2014 – 2019. Dokument precyzuje kierunki rozwoju Grupy i źródła wzrostu jej wartości.

Głównym celem, jaki stawia przed sobą najbardziej rentowna spółka chemiczna na warszawskiej giełdzie (wg wyników rentowności EBITDA za I półrocze bieżącego roku) jest maksymalizacja wartości Spółki przy koncentracji na segmencie sodowym. Cele strategiczne Grupy CIECH obejmują ponadto:

  • Wzrost przychodów w segmencie sodowym,
  • Podwojenie udziałów w polskim rynku środków ochrony roślin,
  • Wzrost EBITDA znormalizowanej,
  • Wzrost wartości Spółki.

Segment sodowy CIECHU posiada liczne przewagi konkurencyjne, których wykorzystanie zamierza maksymalizować, jak geograficzne rozmieszczenie zakładów produkcyjnych (Polska – Inowrocław, Janikowo, Niemcy – Stassfurt, Rumunia – Govora). Umożliwia ono efektywne dotarcie do dotychczasowych klientów europejskich oraz stanowi bazę ekspansji na nowe, atrakcyjne rynki. Dodatkowo firma jest cały czas liderem kosztowym w produkcji sody.

Segment organiczny Grupy będzie rozwijany na bazie Organiki-Sarzyna, która pozostaje częścią Grupy Chemicznej CIECH. Jej główne produkty to żywice (poliestrowe i epoksydowe) oraz środki ochrony roślin (marka Chwastox). Organika-Sarzyna będzie systematycznie rozwijała kanały dystrybucji celem skuteczniejszego dotarcia do klientów, wzrośnie efektywność kosztowa i wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz, odpowiadając na potrzeby klientów – planuje dywersyfikację produktową i rozwój działalności badawczo – rozwojowej.

- Kierowany przeze mnie Zarząd starał się podejść do tworzenia nowej strategii wyjątkowo odpowiedzialnie i elastycznie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności rynkowe, jak i nowe możliwości, jakie pojawiły się przed Spółką w związku ze zmianą głównego akcjonariusza. W dużej mierze zakładamy kontynuację działań mających na celu redukcję kosztów, ale jednocześnie chcemy rozwijać podstawowe segmenty naszej działalności, to jest sodowy i organiczny. Mając doświadczonego inwestora stawiamy na rozwój grupy w skali światowej – powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu CIECHU.

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych Grupy CIECH:

  • Średnioroczne przychody ze sprzedaży (2014 – 2019): około 3.8 mld PLN,
  • Średnioroczna EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): około 660 mln PLN,
  • Średnioroczna marża EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): około 17 %,
  • Osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 1,00 w 2019 roku. Do obliczenia wskaźnika założono średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 3 %. Wartości dywidendy oraz jej wypłata będą zależeć od sytuacji rynkowej oraz kondycji finansowej Grupy CIECH.

- Inwestycja w CIECH strategicznie wpisuje się w rozwój Grupy Kulczyk Investments. Mamy wieloletnie doświadczenie w przekształcaniu naszych spółek w liderów rynkowych. Ponadto, nasza międzynarodowa pozycja pozwala na uwolnienie potencjału CIECHU i stworzenie narodowego czempiona, odnoszącego sukcesy na globalnych rynkach. Realizacja tego celu wymaga czasu i żelaznej konsekwencji. Dlatego traktujemy tę inwestycję jako strategiczną i długoterminową – stwierdził Przewodniczący Rady Nadzorczej CIECHU, dr Jan Kulczyk.

Dodatkowych informacji udziela: Maciej Powroźnik, Rzecznik Grupy Chemicznej CIECH (maciej.powroznik@ciechgroup.com).

Do góry