Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Rada Nadzorcza spółki CIECH S.A zatwierdziła wypłatę zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2022 w wysokości 1,5 zł na akcję

Rada Nadzorcza spółki CIECH S.A. zatwierdziła wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok, w wysokości 79 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję. Dzień ustalenia praw do zaliczki na poczet dywidendy to 22 grudnia, a termin wypłaty – 29 grudnia. Regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy jest ważnym elementem strategii Grupy CIECH na lata 2022-2024.

Zaliczka na wypłatę dywidendy jest rozwiązaniem przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych (art. 349 par. 1). Zaliczkę może wypłacić spółka, która posiada wystarczające środki własne oraz wykazała zysk w poprzednim roku obrotowym. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż połowa zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy musi być uwzględniona w statucie spółki.

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry