Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Rada Nadzorcza zatwierdziła strategię Grupy CIECH na lata 2019 – 2021

Stworzenie koncernu chemicznego, którego wynik EBITDA w 2021 roku będzie wypracowywany w minimum 35 proc. z biznesów innych niż sodowy, rozwój będzie oparty na zwiększaniu efektywności, jeszcze lepszej obsłudze klientów i ekspansji w obszarze specjalistycznych produktów – to główne założenia strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021. 5 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. powołała również na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A. Dawida Jakubowicza, który od września br. pełnił funkcję p.o. Prezesa Zarządu Spółki.

  • W 2021 roku przychody Grupy CIECH mają przekroczyć poziom 4 mld zł.
  • Znormalizowany zysk EBITDA ma przekroczyć 900 mln zł w 2021 roku.
  • Do roku 2021 udział biznesów innych, niż sodowy, ma wynieść co najmniej 35 proc. w wypracowywaniu wyniku znormalizowanego EBITDA.
  • Grupa CIECH ma mocniej wykorzystywać innowacje i efekty prac R&D w celu zwiększania efektywności produkcji i poszerzania portfolio produktowego.
  • Strategia przewiduje także zmniejszenie tzw. carbon footprint (emisji CO2) w produkcji sody i dostosowywanie miksu energetycznego stosowanego w zakładach Grupy do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska.

Biznes sodowy – stanowiący obecnie podstawowy obszar działalności CIECH - ma wykorzystać swoje przewagi konkurencyjne dzięki zwiększeniu wydajności produkcji oraz podniesieniu jakości obsługi klientów. Zgodnie z zapisami nowej strategii, biznes Grupy CIECH będzie stopniowo dywersyfikowany – do roku 2021 co najmniej 35 proc. wyniku znormalizowanego EBITDA ma pochodzić z biznesów innych niż sodowy.

Grupa od kilku lat intensywnie rozwija biznes solny. W ostatnich latach wprowadzone zostały nowe produkty (m.in. tabletki solne do uzdatniania wody), a w kwietniu bieżącego roku podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu w Niemczech, który rozpocznie działalność w 2020 roku i docelowo zwiększy łączne moce produkcyjne Grupy do 1 mln ton soli suchej rocznie. W obszarze biznesu AGRO kontynuowany będzie program rozwoju własnych produktów, a także wykorzystania synergii wynikających z przejęcia hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin – spółki Proplan. W efekcie zwiększy się oferta własnych produktów z obszaru środków ochrony roślin oraz sprzedaż zagraniczna. Do roku 2021 udział sprzedaży poza Polską w biznesie AGRO ma wzrosnąć do ok. 40 proc. z obecnych 20 proc.

Zwiększone nakłady na innowacje i działalność R&D mają umożliwiać poszerzanie portfolio o produkty specjalistyczne. Równie ważnym celem tych działań jest zwiększenie efektywności produkcji, m.in. poprzez wprowadzenie inicjatyw stosowanych w ramach idei Przemysłu 4.0. Chodzi m.in. o rozwiązania typu predictive maintenance oraz inne narzędzia z pogranicza IT i zarządzania produkcją. Na wzrost efektywności będą miały wpływ planowane inwestycje odtworzeniowe i energetyczne (CIECH posiada dwie elektrociepłownie w Polsce i jedną w Niemczech).

- Przygotowaliśmy strategię stabilnego, precyzyjnie zaplanowanego rozwoju Grupy CIECH, którego efektem będzie dywersyfikacja biznesu, umocnienie wiodącej pozycji na rynku sody kalcynowanej, ekspansja w obszarze soli, wykorzystanie potencjału segmentu organicznego i synergii wewnątrzgrupowych w obszarze krzemianów. Ważnym elementem strategii jest wykorzystanie potencjału pracowników poprzez wdrażanie i udoskonalanie najlepszych praktyk z zakresu HR, a także innowacji i efektów prac działu R&D. W horyzoncie działania strategii nie narzucamy sobie ograniczeń w wyborze modelu rozwoju Grupy, potwierdzając elastyczne podejście do zarządzania portfelem aktywów. W 2021 roku CIECH ma być efektywnym i zdywersyfikowanym holdingiem chemicznym – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Ponadto 5 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. powołała Pana Dawida Jakubowicza na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A. Dawid Jakubowicz, związany z CIECH S.A. od czerwca 2018 roku jako Członek Rady Nadzorczej Spółki, a od września br. jako p.o. Prezesa Zarządu, jest cenionym ekspertem z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z różnych sektorów gospodarki. Obecnie w Zarządzie Spółki zasiadają Dawid Jakubowicz oraz Członkowie Zarządu: Artur Osuchowski i Mirosław Skowron.

Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry