Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Stanowisko Zarządu CIECH S.A. w sprawie wezwania do wykupu akcji Spółki

Zarząd CIECH S.A. przedstawił swoje stanowisko w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CIECH S.A., ogłoszonego 9 marca 2023 r. przez KI Chemistry S.À R.L.

Nabycie akcji w ramach wezwania jest elementem długoterminowej, strategicznej inwestycji finansowej KI Chemistry. Zamiarem KI Chemistry jest dalsze wspieranie Spółki CIECH S.A. w dotychczasowej oraz planowanej działalności, a także inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej oraz finansowej poprzez ujednolicenie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego w procesach związanych z realizacją strategicznych decyzji.

W świetle obserwowanych zjawisk oraz potencjalnych zagrożeń, KI Chemistry ocenia, że formuła budowania wartości w oparciu o giełdę aktualnie wyczerpała się i wycofanie Spółki CIECH S.A. z rynku publicznego pozwoli jej skuteczniej konkurować na rynkach globalnych w oparciu o nowy model właścicielski, a co za tym idzie - mechanizm elastycznego podejmowania kluczowych decyzji w krótkim czasie.

KI Chemistry po przeprowadzonym wezwaniu nie planuje przeprowadzać zmian dotyczących lokalizacji działalności prowadzonej przez CIECH S.A. ani polityki zatrudniania, w szczególności nie planuje przeprowadzania redukcji zatrudnienia w Spółce. KI Chemistry nie przedstawił żadnych innych lub bardziej szczegółowych informacji na ten temat, dlatego w opinii Zarządu CIECH S.A. nie istnieją podstawy do stwierdzenia, że wezwanie będzie miało negatywny wpływ na zatrudnienie w Spółce lub zmianę lokalizacji prowadzenia jej działalności. Tak samo, do chwili sporządzenia stanowiska, zapowiedź wezwania nie miała żadnego wpływu na zatrudnienie w Spółce, jak i w całej Grupie CIECH.

Zarząd CIECH S.A. pozytywnie ocenia wyżej wymienioną deklarację KI Chemistry. Mając dodatkowo na uwadze intencję wspierania Spółki w dotychczasowej oraz planowanej działalności, pozytywnej ocenie podlega również zamiar utrzymania przez KI Chemistry aktualnego profilu działalności Spółki, polityki zatrudnienia oraz lokalizacji prowadzenia działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Zarządu CIECH S.A. wezwanie jest zgodne z interesem Spółki.

Stosownie do wymogów prawnych, a także biorąc pod uwagę m.in. obie niezależne Opinie o Cenie Akcji (Lazard & Co. Limited oraz Rothschild & Co Polska sp. z o.o.) Zarząd CIECH S.A. stwierdza, że cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki.

Kontakt:

Żaneta Przybylska, Dział PR Grupy CIECH

zaneta.przybylska@ciechgroup.com,

tel. +48 511 809 281.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa,

Twitter: twitter.com/RzecznikCIECH 

 

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com. 

Do góry