Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Trzy pierwsze kwartały 2022 roku to najlepszy taki okres w historii Grupy CIECH pod względem wypracowanych wyników

Po dziewięciu miesiącach 2022 roku Grupa CIECH wypracowała 233 mln zł zysku netto na działalności kontynuowanej, czyli o 36 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wynik znormalizowany EBITDA wzrósł r/r o 19 proc. - do 661 mln zł. Wyniki były lepsze niż przed rokiem głównie dzięki dobrej kondycji segmentów Soda i Krzemiany. Obszary te, dzięki zwiększonej efektywności i przeprowadzonym inwestycjom, a także utrzymującemu się wysokiemu popytowi, zanotowały wysokie dynamiki wzrostu wyniku EBITDA w trzecim kwartale, odpowiednio o 62 i 346 proc. r/r. Korzystna sytuacja Grupy umożliwiła podjęcie decyzji o zamiarze wypłaty dywidendy zaliczkowej z zysku za 2022 rok (w wysokości 79 mln zł, 1,5 zł na akcję) oraz podniesienie prognozy wyniku EBITDA (z) na cały rok o ponad 25 proc.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 roku wyniosły 3886 mln zł, co oznacza wzrost o 57 proc. r/r i jest wynikiem silnego popytu na produkty Grupy oraz efektywnego odzwierciedlenia rosnących kosztów surowców w cenach produktów.
  • EBITDA (z) za I-III kw. 2022 roku wyniosła 661 mln zł wobec 554 mln zł rok wcześniej. Jest to najlepszy wynik w historii Grupy odnotowany w trzech pierwszych kwartałach roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 233 mln zł, czyli o 36 proc. więcej niż w tym samym okresie minionego roku.
  • Porównując trzeci kwartał 2022 roku do trzeciego kwartału 2021 roku, przychody Grupy wzrosły o 82 proc. (do 1 407 mln zł), EBITDA (z) o blisko 60 proc. - do poziomu 230 mln zł, a zysk netto o 106 proc. - do 85 mln zł.
  • Grupa utrzymuje bezpieczną sytuację płynnościową (650 mln zł środków pieniężnych na bilansie w trzecim kwartale) i niższe rok do roku zadłużenie, co łącznie z wyższą EBITDA (z) przyczyniło się do istotnego spadku wskaźnika długu netto/EBITDA (z) - do poziomu 1,6x.
  • Grupa ograniczyła ryzyko wzrostu stóp procentowych dzięki instrumentom zabezpieczającym - efektywne oprocentowanie na najbliższe cztery lata to 1,3 proc.
  • Nakłady inwestycyjne po trzech pierwszych kwartałach 2022 roku wyniosły 328 mln zł (wobec 553 mln zł przed rokiem). 80 proc. wydatków inwestycyjnych to inicjatywy związane z biznesem sodowym, gdzie prowadzone są liczne projekty zwiększające efektywność produkcji.

- Dotrzymaliśmy słowa i zrealizowaliśmy z powodzeniem nasze zamierzenia, czego najlepszym potwierdzeniem są najmocniejsze w historii Grupy pierwsze trzy kwartały roku i kurs na niemal 1 mld zł znormalizowanego wyniku EBITDA za cały rok. Zbudowane przez ostatnie lata fundamenty pozwoliły na zwiększenie efektywności segmentu sodowego i rozwój pozostałych biznesów. Jednocześnie pozycja płynnościowa Grupy jest bardzo dobra, a zadłużenie utrzymane na bezpiecznym poziomie. Mimo wymagającego otoczenia, jesteśmy gotowi do realizacji dalszych celów zapisanych w strategii na lata 2022-2024 – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

SODA, SÓL

W trzecim kwartale popyt na sodę w Europie (głównym rynku działania CIECH) utrzymywał się na poziomie wyższym niż podaż, co przekładało się na presję na wzrost cen. Przychody ze sprzedaży sody kalcynowanej wzrosły o 98 proc. r/r, a sody oczyszczonej o 67 proc. r/r, odzwierciedlając zwyżkę cen surowców. Koszty produkcji rosną mocniej niż przychody, dlatego Grupa kładzie nacisk na zwiększenie efektywności procesów, wprowadzając rozwiązania takie jak Advanced Process Control w swoich fabrykach, a także realizując procesy z obszaru transformacji energetycznej (m.in. poprzez projekty dotyczące odzysku ciepła).

Silny wzrost wartości sprzedaży o 165 proc. r/r zanotowano także w biznesie solnym. Sól z warzelni w Stassfurcie otrzymała prestiżowy certyfikat International Food Standard, co poszerzyło bazę klientów spółki. Z kolei w obszarze tabletek solnych wprowadzana jest nowa marka, jednolita dla fabryk w Janikowie i Stassfurcie – Aqua Pro.

AGRO, PIANKI

Segment AGRO po trzech pierwszych kwartałach br. wypracował wyższe wyniki niż w całym 2021 roku (118 mln zł wobec 115 mln zł), zwiększając po 9 miesiącach 2022 roku swój udział na polskim rynku środków ochrony roślin o 1 punkt procentowy (do 7 proc.). Działalność zagraniczna koncentrowała się na sukcesywnym poszerzaniu zasięgu sprzedaży Halveticu – innowacyjnego środka cechującego się mniejszą ilością substancji aktywnej przy zachowaniu wysokiej skuteczności, wpisującego się w ideę rolnictwa zrównoważonego. Halvetic jest już zarejestrowany w 12 krajach, a w 10 prowadzona jest aktywna sprzedaż tego środka.

Po osiągnięciu rekordowych wyników w 2021 roku, w segmencie Pianki zanotowano normalizację wyniku, co jest odzwierciedleniem słabszego popytu w przemyśle meblarskim. Marża EBITDA (z) w trzecim kwartale została utrzymana na poziomie zeszłorocznym, czyli 14 proc.

KRZEMIANY, OPAKOWANIA

Połączenie efektów inwestycji rozwojowych przeprowadzonych w 2021 i 2022 roku oraz wysokiego popytu pozwoliło na zwiększenie przychodów i wyniku EBITDA (z) w segmencie Krzemiany w tempie trzycyfrowym. Przychody segmentu wzrosły o 242 proc., a wynik EBITDA (z) o 346 proc. (do odpowiednio 188 i 30 mln zł). Nowy, energooszczędny piec oddany do użytku w 2021 roku (inwestycja za 80 mln zł) i modernizacja starszych jednostek, zwiększyły konkurencyjność krzemianów z fabryk w Iłowej i w Żarach, umacniając pozycję CIECH jako największego dostawcy tego surowca w Europie.

Wzrost wolumenów sprzedaży w trzecim kwartale br. (w ujęciu rocznym) był także udziałem segmentu Opakowania, w którym sprzedaż wzrosła o 125 proc. r/r, a wynik EBITDA (z) wzrósł o 60 proc. Wynik ten został wypracowany dzięki optymalizacjom polegającym m.in. na ulepszeniu składu surowcowego i ograniczeniu ilości odpadów, a także oddaniu do użytku nowego automatu 4-sekcyjnego, który zwiększa możliwości przerobu wytopionego szkła. Zastosowano także nowe rozwiązania w obszarze produkcji i gospodarki magazynowej, m.in. dzięki wdrożeniu systemu Kaizen.

PERSPEKTYWY

Dotychczasowy przebieg czwartego kwartału potwierdza pozytywne tendencje w działalności biznesowej Grupy CIECH, w szczególności w zakresie wysokiego popytu na produkty sodowe i krzemiany. To także rezultaty przeprowadzonych optymalizacji procesów produkcyjnych i skutecznego stosowania mechanizmów zabezpieczających przed zmianami cen surowców. Ponadto, zgodnie ze strategią Grupy na lata 2022-2024, CIECH trwale wzmacnia przewagi konkurencyjne, prowadząc zakrojony na szeroką skalę program rozwoju kompetencji pracowników na różnych szczeblach, a także pozyskuje talenty z rynku, budując zaangażowany zespół profesjonalistów.

Wszystkie powyższe działania sprzyjają zwiększaniu efektywności prowadzonych procesów i sprawiają, że spółka podniosła prognozę wyniku EBITDA (z) w 2022 roku o ponad 25 proc., w stosunku do poprzedniej prognozy z kwietnia, a także potwierdziła zamiar wypłaty zaliczki na dywidendę z zysku za 2022 rok pod koniec grudnia. Intencją Zarządu CIECH S.A., wyrażoną również w strategii Grupy na lata 2022-2024, jest wypłata dywidendy z zysku za 2022 rok w 2023 roku.

Perspektywy rynkowe sody są nadal korzystne, obserwujemy wysokie dynamiki wzrostu rynku sody w Europie Centralnej, czyli w naszym podstawowym obszarze działania, przy jednoczesnym braku rozbudowy nowych mocy na kontynencie. Globalnie sprzedaż sody wspierana jest przez wzrost liczby ludności, rozwój fotowoltaiki i elektromobilności. Przede wszystkim jednak usprawniamy efektywność naszych zakładów sodowych i realizujemy kolejne inicjatywy z obszaru transformacji energetycznej, optymalizacji i digitalizacji procesów produkcji. Jednocześnie dbamy o rozwój pozostałych biznesów, upatrując możliwości ponadprzeciętnych wzrostów w biznesie Krzemiany i dalszej ekspansji geograficznej segmentu Agro – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry