Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

W Grupie CIECH podstawowe biznesy będą funkcjonować jako oddzielne spółki

Zgodnie z zapisami i celami Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021, według której CIECH ma stać się zdywersyfikowanym holdingiem chemicznym, Zarząd CIECH S.A przyjął plan reorganizacji Grupy. Plan zakłada wydzielenie niezależnych podmiotów biznesowych w formie spółek zależnych, działających obecnie w siedmiu podstawowych obszarach: Soda, Sól, Agro, Żywice, Krzemiany, Opakowania, Pianki. CIECH S.A. ma stać się spółką holdingową, odpowiedzialną m.in. za definiowanie strategii Grupy i poszczególnych jednostek biznesowych, a także standaryzację i uspójnienie realizowanych funkcji wsparcia.

 

Obecnie podstawową działalność biznesową realizują spółki Grupy: CIECH Soda Polska (w obszarze sody i soli w Polsce), CIECH Soda Romania (w obszarze produkcji sody i krzemianów w Rumunii), CIECH Sarzyna (w obszarze produkcji żywic i środków ochrony roślin), CIECH Vitrosilicon (w obszarze produkcji krzemianów i opakowań szklanych), CIECH Pianki (w obszarze produkcji pianek poliuretanowych) oraz CIECH Soda Deutschland (w obszarze produkcji sody kalcynowanej i oczyszczonej w Niemczech), a także przejęta w 2018 roku hiszpańska spółka Proplan (dystrybucja środków ochrony roślin na trzech kontynentach).

 

Celem zmian jest stworzenie struktury, w ramach której każdy obszar biznesowy, zwany business unitem, ma działać jako odrębna spółka zależna od CIECH S.A., odpowiedzialna za realizację strategii i wyniki finansowe. W modelu docelowym poszczególne spółki będą odpowiedzialne za m.in. prowadzenie procesu zakupów surowców, produkcję, obsługę klientów i sprzedaż. Ponadto planowane jest dalsze uproszczenie struktury Grupy CIECH poprzez połączenia lub likwidacje pozostałych spółek o mniejszym znaczeniu dla Grupy.

 

W efekcie powstanie transparentny holding spółek chemicznych, funkcjonujący w podstawowych, niezależnych obszarach biznesowych, raportujący w przejrzysty sposób do wszystkich interesariuszy. Zmiany wpłyną także pozytywnie na efektywność procesów biznesowych w obrębie całej Grupy, zwiększając elastyczność CIECH na globalnych rynkach.

 

Z uwagi na złożoność procesu, konieczność uzyskiwania licznych zgód i decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenia procesów wewnątrzgrupowych, takich jak podziały, podwyższenia kapitałów wymagające rejestracji przez właściwe sądy, itp., realizacja planu potrwa do końca 2022 roku.

 

Koncepcja reorganizacji została przygotowana w uzgodnieniu z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi, tak aby jej realizacja była przeprowadzona w sposób transparentny i bezpieczny - zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia, w szczególności uwzględniając otoczenie prawne, w tym obowiązujące przepisy oraz ich aktualną wykładnię prezentowaną przez organy podatkowe.

 

- Rozpoczynamy kolejny etap realizacji strategii na lata 2019–2021. Obok dziesiątek inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności produkcji, wykorzystania zasobów i ekspansji w obszarze nowych produktów i rynków, przygotowaliśmy także plan reorganizacji Grupy, mając na uwadze harmonizację i usprawnienie procesów operacyjnych. Działamy w siedmiu obszarach produkcji o różnej skali i uwarunkowaniach, wynikających ze specyfiki rynku, regulacji czy dostępności oraz wyceny surowców. Dlatego tak ważne jest uporządkowanie działalności poszczególnych obszarów biznesowych, zwiększenie ich podmiotowości i samodzielności w codziennych działaniach z klientami czy dostawcami, poprzez utworzenie spółek w całości zarządzających danym biznesem. Natomiast zadaniem CIECH S.A. będzie wyznaczanie strategii, kształtowanie standardów działania oraz tworzenie i utrzymywanie odpowiedniej kultury organizacyjnej - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry