Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

W Janikowie zakończyła się budowa nowego komina do odprowadzania pary wodnej powstałej na skutek procesu oczyszczania spalin

W elektrociepłowni CIECH Soda Polska w Janikowie zakończyła się budowa nowego komina, będącego elementem nowej instalacji do oczyszczania spalin. Intensywny biały „dym” wydostający się z nowego komina to nieszkodliwa para wodna ulatująca do atmosfery. Zakończona inwestycja to część trwających w Janikowie i Inowrocławiu prac nad budową proekologicznej oraz opartej na najnowocześniejszych technologiach instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najbardziej wyśrubowane normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery.

Jednym z najważniejszych realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych Grupy CIECH w zakresie ochrony środowiska jest program mający znacząco ograniczyć emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów do atmosfery. Podstawą projektu jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach należących do spółki CIECH Soda Polska. Dzięki budowie tych instalacji, zakłady w Janikowie oraz Inowrocławiu będą jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, spełniając nie tylko standardy emisyjne obowiązujące obecnie, ale również planowane nowe restrykcyjne wymagania dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego.

W sumie do 2018 roku Spółka odda do użytku osiem instalacji odazotowania spalin w technologii SCR („Selektywna redukcja katalityczna”), w tym cztery w elektrociepłowni w Janikowie oraz dwie instalacje odsiarczania spalin oparte o technologię WFGD („Wet Flue Gas Desulfurization”), w elektrociepłowniach CIECH Soda Polska w Janikowie i w Inowrocławiu. Proces odsiarczania metodą WFGD powoduje powstawanie pary wodnej w absorberze, co skutkuje emisją widocznego strumienia oczyszczonych spalin, które w zasadzie są strumieniem pary wodnej.

Prowadzone w CIECH Soda Polska projekty inwestycyjne są wyrazem naszej troski o środowisko. Systematycznie doskonalimy efektywność wykorzystania surowców i energii, redukujemy emisję zanieczyszczeń i prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadową. Dbamy również o to, by nasze zakłady nie były uciążliwe dla sąsiadujących z nimi społeczności lokalnych, czemu służą zarówno inwestycje służące zmniejszeniu emisji spalin, jak i ograniczenia hałasu generowanego przez nasze zakłady – mówi Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

Działania inwestycyjne realizowane przez CIECH Soda Polska prowadzone są przez międzynarodowy zespół inżynierów, najlepszych profesjonalistów w swoich branżach, którzy realizują te projekty w oparciu o technologie uznane przez europejskie konkluzje BAT („Best Available Techniques”) za najlepsze dostępne techniki w branży ochrony środowiska.

Tylko w latach 2014-2016 Grupa CIECH przeznaczyła na inwestycje związane z ochroną środowiska ponad 200 mln zł.

Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

CIECH Soda Polska jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Produkuje także sól warzoną suchą i mokrą. Na rodzinnym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne. CIECH Soda Polska jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim zatrudniającym ponad 1000 pracowników. Spółka bezpośrednio wpływa na kondycję ponad 60 różnych firm lokalnych, przez co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Do góry