Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

W Nowej Sarzynie powstała klasa chemiczna pod patronatem CIECH oraz Politechniki Rzeszowskiej

15 października br. w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie została uroczyście otwarta klasa chemiczna pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej oraz CIECH Sarzyna, spółki wchodzącej w skład Grupy CIECH, jednego z liderów przemysłu chemicznego w Europie Środkowej. W uroczystości, oprócz przedstawicieli patronów, wzięli także udział reprezentanci władz lokalnych i uczniowie. Nowoczesna pracownia chemiczna, atrakcyjna tematyka oraz forma zajęć mają za zadanie rozwinąć pasję uczniów do nauk chemii, a w przyszłości – otworzyć im drzwi na wymarzone uczelnie i umożliwić znalezienie ciekawej pracy.

 

W ramach nowej klasy chemicznej, CIECH Sarzyna wyposaży pracownię chemiczną Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, tworząc kreatywną przestrzeń do nauki dla dzieci i młodzieży. Firma zorganizuje także warsztaty wyjazdowe dla uczniów, zajęcia dodatkowe w dziedzinie chemii oraz kursy przygotowawcze do matury, realizowane we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Eksperci CIECH Sarzyna pojawią się dodatkowo na lekcjach chemii z ciekawymi wykładami. Spółka ufundowała również specjalną, roczną nagrodę finansową dla najlepszego ucznia. Natomiast dla absolwentów szkoły CIECH Sarzyna przygotowała wyjątkowy program praktyk i staży, a absolwenci klasy chemicznej będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu w zakładach Grupy CIECH.

 

Myślimy o przyszłości, dlatego głównym celem tej inicjatywy jest rozwijanie pasji do nauki chemii wśród uczniów z Nowej Sarzyny, a w dalszej perspektywie - pozyskanie nowych, wykwalifikowanych pracowników dla CIECH Sarzyna. Mamy nadzieję, że nasze działania w kierunku popularyzacji nauk chemicznych poprzez atrakcyjny program edukacyjny przełożą się na efektywne odkrywanie młodych talentów w Nowej Sarzynie. Dodatkowo, nowa infrastruktura oraz atrakcyjna tematyka i forma zajęć wpłyną korzystnie na zaangażowanie uczniów w samodzielne zdobywanie wiedzy chemicznej – mówi Marcin Ślęzak, Członek Zarządu CIECH Sarzyna.

 

Utworzenie klasy chemicznej w Nowej Sarzynie jest częścią projektu CIECH pod nazwą „Łączy nas chemia”, który z kolei jest elementem szerszego programu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanego przez spółkę z podkarpackiej Nowej Sarzyny. Partnerami projektu są Politechnika Rzeszowska oraz Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W ramach porozumienia CIECH Sarzyna stworzyła specjalną ofertę dla studentów Politechniki, zaś eksperci obu instytucji są aktywnie obecni w życiu lokalnej szkoły.

 

Politechnika Rzeszowska, w ramach patronatu nad klasą chemiczną w Nowej Sarzynie, zobowiązała się do przeprowadzenia przez pracowników Wydziału Chemicznego zajęć dla uczniów szkoły, zorganizowania dla nich dnia otwartego, a także zapewnienia im opieki merytorycznej przy tworzeniu planu zajęć oraz podczas konkursów i olimpiad.

 

Mimo intensywnego rozwoju swojej działalności biznesowej – m.in. postępującej ekspansji na nowe rynki zagraniczne (Australia, Kanada i inne), integracji operacyjnej z przejętym przez Grupę CIECH w lipcu br. hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin – Proplanem oraz konsekwentnym poszerzaniem swojego asortymentu w obszarze agro i żywic – CIECH Sarzyna zrealizowała w 2018 roku blisko 30 projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w swoim środowisku lokalnym. Spółka skoncentrowała się na czterech obszarach działalności - wsparciu rozwoju edukacji chemicznej i przedsięwzięć sportowych w regionie, współpracy z miastem Nowa Sarzyna i instytucjami publicznymi oraz popularyzacji postaw pro-środowiskowych.

 

Grupa CIECH zatrudnia na Podkarpaciu prawie 600 pracowników, przy czym w CIECH Sarzyna bezpośrednio pracuje ponad 400 osób. Co roku Spółka odprowadza do budżetów lokalnych jednostek samorządu terytorialnego kilkadziesiąt milionów złotych (m.in. z tytułu podatków od nieruchomości czy podatku dochodowego od osób fizycznych). CIECH Sarzyna znacząco wpływa również na wyniki finansowe kilkudziesięciu lokalnych firm, z którymi współpracuje, generując obroty przekraczające rocznie około 500 mln zł.

 

 

Kontakt:

media@ciechgroup.com;

tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz stabilnym inwestorem strategicznym. Firma eksportuje swoje produkty – m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane – do ponad 100 krajów całego świata. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.


CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz żywic. Jest największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, a także głównym dostawcą żywic na rynku krajowym. Pełen asortyment wyrobów Spółki obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych. Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: CHWASTOX®, AGROSAR® 360SL oraz ZIEMOVIT®, a także Żywice spod marki EPIDIAN®. Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do ponad 40 krajów całego świata.

Do góry