Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Wynik EBITDA (Z)¹ Grupy CIECH wzrósł w trzecim kwartale 2019 roku o 8 proc.

Ponad 20-proc. marża w segmencie sodowym, zmiany w strukturze segmentu organicznego oraz dobre wyniki w sprzedaży krzemianów – to najważniejsze wydarzenia trzeciego kwartału w Grupie CIECH, które pozwoliły na wypracowanie znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 142,6 mln zł, czyli wyższego o 8 proc. w ujęciu rocznym. CIECH realizuje strategię na lata 2019 – 2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. Oprócz inwestycji rozwojowych, Grupa kontynuuje proces zwiększania efektywności produkcji w segmencie sodowym oraz ekspansję – geograficzną i produktową – w pozostałych obszarach biznesowych.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za trzeci kwartał 2019 r. wyniosły 848,1 mln zł. EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 142,6 mln zł, a zysk netto 0,4 mln zł.
  • Niższe przychody to przede wszystkim wynik najpierw zmniejszonej produkcji w rumuńskim zakładzie, a następnie wstrzymania produkcji w CIECH Soda Romania z powodu braku dostaw pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę.
  • Na znormalizowany wynik EBITDA wpłynęło utworzenie rezerwy na uruchomiony wiosną program motywacyjny dla menadżerów Grupy związany z realizacją strategii na lata 2019-2021 (wpływ na znormalizowany wynik EBITDA w trzecim kwartale na poziomie - 5,4 mln zł) oraz koszt nieodliczonego podatku VAT (11,5 mln zł). Dodatkowo wynik EBITDA i netto zostały obciążone odpisem z tytułu utraty wartości aktywów w związku z zatrzymaniem produkcji w rumuńskim zakładzie Grupy (wpływ na wynik netto na poziomie -36,8 mln zł w trzecim kwartale).
  • Na działalność Grupy w trzecim kwartale pozytywnie wpłynęło m.in. osłabienie złotego do euro i lei względem dolara czy niższe niż przed rokiem ceny gazu, natomiast negatywnie m.in. wyższe koszty surowców i certyfikatów CO2.
  • Główne segmenty operacyjne utrzymały wysoką marżę EBITDA (Z), która np. w segmencie sodowym wyniosła 25%, a w segmencie krzemiany i szkło 19%.
  • Realizacja inwestycji rozwojowych w obszarze sody oczyszczonej, soli i środków ochrony roślin, udoskonalenie efektywności procesów produkcji oraz wzmacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej i rozwój oferty produktowej w innych biznesach – to główne motory wzrostu znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku.

- W trzecim kwartale wykorzystywaliśmy sprzyjające warunki rynkowe w segmencie sodowym. Jednym z większych wyzwań trzeciego kwartału była kwestia wstrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie. Jednocześnie kontynuujemy proces transformacji CIECH: upraszczamy strukturę Grupy, wprowadzamy szeroko zakrojony projekt transformacji cyfrowej, obejmującej produkcję oraz funkcje wsparcia, udoskonaliliśmy sposób zarządzania inwestycjami i dbamy o budowę kultury organizacyjnej. Ważnym elementem naszych działań jest filar innowacyjności, który z jednej strony ma wspierać istniejące biznesy, z drugiej szukać ciekawych nisz rynkowych we współpracy z naukowcami. Wszystkie te działania podporządkowane są realizacji celów naszej strategii - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W trzecim kwartale na podstawowym rynku działalności Grupy – sody kalcynowanej – utrzymywała się korzystna sytuacja. Mimo zmniejszonej produkcji, a następnie zatrzymania fabryki w Rumunii, segment sodowy (biznesy sodowy i solny) zanotował prawie 34-proc. wzrost znormalizowanego wyniku EBITDA. W fabrykach sodowych Grupy kontynuowane są prace związane ze wzrostem efektywności produkcji i zwiększeniem wydajności energetycznej.

Rumuńska fabryka CIECH znajduje się w trybie stand-by po wstrzymaniu dostaw pary przez jedynego dostępnego dostawcę pary technologicznej. Prowadzone rozmowy nie przyniosły rezultatu, aktualnie Spółka analizuje możliwości nowego źródła pary o racjonalnym koszcie. W tym celu prowadzi rozmowy zarówno z władzami lokalnymi, jak i rządem rumuńskim na poziomie ministerialnym. Brak porozumienia z dostawcą skutkował dokonaniem drugiego odpisu na utratę wartości aktywów, co wpłynęło na wynik EBITDA i netto Grupy w trzecim kwartale. Długotrwałe zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno mieć wpływu na realizację założonego wyniku znormalizowanego EBITDA w roku 2021.

W Niemczech trwają prace budowlane związane z projektem uruchomienia nowej warzelni soli. Nowy zakład powstaje tuż obok fabryki sody należącej do CIECH w Stassfurcie.

W segmencie organicznym trwają intensywne zmiany organizacyjne – ze spółki CIECH Sarzyna produkującej żywice i środki ochrony roślin mają być wydzielone dwie spółki produkcyjne – CIECH Agro i CIECH Żywice. W obszarze środków ochrony roślin Grupa CIECH skupia się na rozwoju portfolio produktów i zwiększeniu udziału sprzedaży na nowych rynkach. Przejęcie Proplanu umożliwiło wejście na rynki basenu Morza Śródziemnego (Włochy, Francja, Grecja) oraz Północnej Afryki, a w dalszej kolejności także Brazylii, Argentyny czy Urugwaju. Ważnymi kierunkami pozostają także Australia, Kanada oraz kraje Dalekiego Wschodu. Według dostępnych analiz rynek środków ochrony roślin będzie stabilnie rósł w tempie ok. 3 proc. rocznie w najbliższych 3-5 latach.

Biznes Żywic wobec niełatwej sytuacji na rynku globalnym (nadpodaż żywic koreańskich) rozwija portfel produktów specjalistycznych (m.in. żelkoty sanitarne). W obszarze produkcji pianek CIECH skutecznie zarządzał wypracowywaną marżą w obliczu słabnącego rynku meblarskiego w Niemczech oraz silnej presji konkurencyjnej.

Dobre perspektywy rynkowe dotyczą biznesu krzemianowego. Wysoki popyt na krzemionkę strącaną, do której produkcji niezbędne są krzemiany, wykorzystywaną m.in. w przemyśle (np. produkcji kosmetyków) sprzyja rozwojowi tego biznesu i osiąganiu bardzo dobrych wyników (znormalizowana EBITDA wzrosła o 23,2 proc. r/r). Spółka CIECH Vitrosilicon zwiększa także portfolio produktowe, szczególnie dla branży budowlanej i rolniczej (składniki nawozów krzemianowych).

 

Poniżej tabelka z podstawowymi wynikami Grupy CIECH za trzeci kwartał 2019 roku:

[mln PLN]3Q20193Q2018r/r
Przychody848,1882,7-3,9%
Wynik brutto na sprzedaży170,0165,72,6%
Marża brutto na sprzedaży20,0%18,8%1,2 p.p.
EBITDA103,7131,0-20,8%
Marża EBITDA12,2%14,8%-2,6 p.p.
EBITDA (Z)142,6132,27,9%
Marża EBITDA (Z)16,8%15,0%1,8 p.p
EBIT26,060,3-56,9%
Marża EBIT3,1%6,8%13,8 p.p.
Wynik netto0,426,9-98,5%
Marża netto0,0%3,0%-3,0 p.p.


1Chodzi o znormalizowany wynik EBITDA, czyli oczyszczony z efektów jednorazowych, reprezentujący zdolność Grupy do generowania powtarzalnych wyników z podstawowej działalności biznesowej.

Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry