Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Wyniki Grupy CIECH po pierwszym półroczu 2022 roku: wzrost przychodów i zysku netto mimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego

Grupa CIECH wypracowała w pierwszym półroczu 2022 roku 431 mln zł wyniku znormalizowanego EBITDA (Z), co oznacza wzrost o 5 proc. r/r, oraz 148 mln zł zysku netto, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Dywersyfikacja produktowa i geograficzna, rosnąca efektywność procesów produkcji, skuteczna kontrola kosztów i bezpieczna pozycja płynnościowa pozwalają CIECH na ograniczenie skutków rosnących cen surowców i presji inflacyjnej przy jednoczesnej kontynuacji działań transformacyjnych i rozwojowych. Dzięki temu realne jest wypełnienie prognozy, zgodnie z którą wynik EBITDA (Z) w 2022 roku ma wynieść 740-780 mln zł.

 

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 2 479 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc. r/r i świadczy o wpływie szybko rosnących cen surowców na wycenę produktów Grupy.
  • EBITDA (Z) wyniosła 431 mln zł wobec 410 mln zł rok wcześniej, a zysk netto z działalności kontynuowanej to 148 mln zł, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.
  • Po pierwszym półroczu wykonanie całorocznej prognozy kształtuje się na poziomie 55-58 proc., zarówno w przypadku wyniku EBITDA (Z), jak i przychodów. Prognoza na 2022 rok zakłada osiągnięcie 740-780 mln zł wyniku EBITDA (Z) oraz 4 300-4 500 mln zł przychodów.
  • Zgodnie z zapowiedziami, nakłady inwestycyjne Grupy, po zakończeniu największego programu inwestycyjnego w jej historii, obniżają się – w pierwszym półroczu br. wyniosły 235 mln zł, wobec 376 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Na koniec czerwca 2022 r. Grupa miała na kontach 635 mln zł środków pieniężnych, o 133 mln zł więcej niż rok wcześniej. Jej zadłużenie netto wynosiło 1 329 mld zł, co przekładało się na bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA (Z), wynoszący 1,8x (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych). Grupa jest zabezpieczona przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych dzięki przeprowadzonej w 2021 roku operacji refinansowania długu i zamianie zmiennych stóp procentowych na stałe w umowach kredytowych.

- W wymagającym otoczeniu, przy rosnących cenach surowców i możliwym spowolnieniu gospodarczym, wypracowaliśmy korzystne wyniki i w bazowym scenariuszu jesteśmy na dobrej drodze do realizacji całorocznej prognozy. Mamy zdywersyfikowane produktowo i geograficznie biznesy o rosnącej efektywności i zdolności do przystosowania się do zmiennych warunków, związanych m.in. z cenami i dostępnością surowców. Sytuacja finansowa pozwala nam na kontynuację transformacji Grupy, działalność w obszarze innowacji i rynku start-upów, a także na monitorowanie otoczenia pod kątem potencjalnych akwizycji – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Na biznesie sodowy wpływ mają ceny surowców energetycznych (węgla w Polsce, gazu ziemnego w Niemczech) oraz produkcyjnych (koksu i antracytu), a także uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Czynniki te były odzwierciedlone w rosnących cenach produktów, a co za tym idzie – w przychodach wypracowanych ze sprzedaży sody kalcynowanej i oczyszczonej (wzrost w pierwszym półroczu odpowiednio o 68 proc. i 38 proc. r/r).

 

Jednocześnie Grupa prowadzi intensywne działania w celu dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych i produkcyjnych – nawiązała relacje z dostawcami węgla m.in. z Australii, RPA i Kolumbii, a w przypadku antracytu - z dostawcami z USA, Peru oraz Indonezji. W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynku surowców, w biznesie sodowym spodziewane jest stopniowe odchodzenie od kontraktacji rocznej w kierunku elastycznych formuł cenowych.

 

Odbicie popytu w branży HoReCa (hotele, restauracje, catering) wpłynęło pozytywnie na wyniki sprzedaży soli z fabryk w Janikowie i niemieckim Stassfurcie.

 

Bardzo dobre wyniki wypracowuje nadal biznes Agro, co odzwierciedla marża na poziomie EBITDA (Z), wynosząca w pierwszym półroczu 32 proc. W pierwszej połowie roku wynik EBITDA (Z) wyniósł 111 mln zł, czyli niemal tyle, co w całym 2021 roku (115 mln zł). Udziały w polskim rynku środków ochrony roślin wzrosły do 7 proc., z 6 proc. rok wcześniej. Halvetic, najnowszy produkt CIECH Sarzyna, charakteryzujący się mniejszą ilością substancji aktywnej przy zachowaniu wysokiej skuteczności, był na koniec czerwca 2022 roku zarejestrowany w 11 krajach.

 

W biznesie Pianki pierwsze półrocze przyniosło, po rekordowym 2021 roku, stabilizację wyników finansowych, m.in. w związku z efektem bazy oraz spowolnienia w branży meblarskiej. Przychody CIECH Pianki wyniosły 180 mln zł w pierwszym półroczu br. (wobec 199 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej), a EBITDA (Z) 27 mln zł, wobec 36 mln zł rok wcześniej.

 

Bardzo dobre wyniki wypracował biznes Krzemiany, wykorzystując utrzymującą się koniunkturę na rynku i ograniczenia mocy produkcyjnych u innych producentów w Europie. Nowa, warta 80 mln zł inwestycja w energooszczędny piec do produkcji krzemianów, zwiększyła zdolności produkcyjne Grupy w tym biznesie o 30 proc. i umocniła CIECH na pozycji największego dostawcy krzemianów w Europie. Przychody za pierwsze półrocze wyniosły 207 mln zł, wobec 106 mln zł rok wcześniej, a wynik EBITDA (Z) - 34 mln zł wobec 15 mln zł w 2021 roku.

 

Mimo wzrostów cen gazu wykorzystywanego w procesie produkcji, biznes Opakowania, po zanotowaniu straty w pierwszym kwartale 2022 r., w drugim kwartale wypracował 4 mln zł wyniku EBITDA (Z), osiągając jednocześnie marżę na poziomie 18 proc.

 

- W nadchodzących kwartałach będziemy realizować nasze plany względem wszystkich biznesów. W biznesie sodowym chcemy zwiększać elastyczność w zarządzaniu produkcją, rozwijać działalność w segmencie wysokomarżowych gatunków sody oczyszczonej oraz komercjalizować produkcję z nowej warzelni soli. W Agro stawiamy na ekspansję zagraniczną i rozwój produktów nowej generacji, w Piankach pracujemy nad poszerzeniem oferty o ekologiczną linię pianek, w Krzemianach będziemy korzystać z naszych przewag konkurencyjnych i dobrej koniunktury na rynku, a w Opakowaniach pracujemy nad zwiększaniem efektywności w obliczu wysokich cen surowców – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

 

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomiczne.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry