Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Wyniki Grupy CIECH za drugi kwartał 2018: wyższe przychody i ekspansja na nowe rynki

Zwiększona obecność na rynkach azjatyckich, dyscyplina kosztowa w obliczu rosnących cen surowców energetycznych oraz certyfikatów CO2, a także rozbudowa portfela produktów pozwoliły Grupie CIECH na wypracowanie w drugim kwartale 2018 roku przychodów na poziomie 933,5 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% r/r. EBITDA znormalizowana wyniosła 172,1 mln zł, a zysk netto 98,8 mln zł. W drugim kwartale br. Grupa zakończyła m.in. inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych krzemianów (wzrost o 20 proc.), rozpoczęła realizację projektu budowy nowej warzelni soli w Niemczech oraz prowadziła intensywne prace nad poszerzeniem portfolio produktowego (m.in. w segmencie soli oraz żywic). W obszarze AGRO doszło do przejęcia działającego na trzech kontynentach hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin – spółki Proplan, co pozwoli w przyszłości na dywersyfikację źródeł przychodów w tym biznesie.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za drugi kwartał 2018 r. wyniosły 933,5 mln zł (wobec 883,0 mln zł przed rokiem).
  • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 172,1 mln zł (wobec 191,9 mln zł przed rokiem), a zysk netto 98,8 mln zł (wobec 93,1 mln zł przed rokiem).
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA(z) dla Grupy wyniósł 1,2 na koniec drugiego kwartału 2018 r.
  • Na działalność Grupy miały wpływ wysokie koszty surowców energetycznych (węgiel, gaz), paliwa piecowego stosowanego w produkcji sody, kursy walutowe oraz rosnąca cena praw do emisji CO2. Wzrosły także koszty surowców niezbędnych do produkcji m.in. pianek i żywic. CIECH prowadzi szereg działań minimalizujących negatywny wpływ tych czynników.
  • Realizowane inwestycje: nowa fabryka i nowe produkty w obszarze soli, wzrost mocy produkcyjnych w zakresie sody oczyszczonej; działalność R&D (głównie AGRO i Żywice).
  • Ekspansja międzynarodowa: CIECH wykorzystał sytuację w Azji, gdzie wskutek zaostrzania wymagań środowiskowych dochodzi do ograniczenia produkcji chemicznej w Chinach. To z kolei ogranicza eksport z tego kraju na rynki azjatyckie. Sytuacja ta wpłynęła nie tylko na biznes sody kalcynowanej, podstawowego produktu CIECH, ale także stworzyła szansę na ekspansję w segmencie krzemianów czy żywic. Grupa ponadto prowadziła intensywne działania na nowych rynkach – m.in. w biznesie AGRO (Kanada, Australia) czy krzemianów (USA, Turcja, Indonezja).

- W drugim kwartale 2018 roku nie zwalnialiśmy tempa: podjęliśmy decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Niemczech, którego uruchomienie w 2020 roku da nam trzecią pozycję na rynku soli warzonej w Europie, przejęliśmy hiszpańskiego dostawcę środków roślin i zakończyliśmy rozbudowę mocy produkcyjnych w obszarze krzemianów. W bieżącej działalności intensywnie pracowaliśmy nad wzmocnieniem ekspansji zagranicznej – dostrzegliśmy i wykorzystaliśmy sprzyjającą sytuację w Azji oraz skutecznie wchodziliśmy na nowe rynki z szerokim spektrum naszych produktów. Działania te pozwoliły częściowo zneutralizować wpływ wysokich cen surowców energetycznych, a w połączeniu z dyscypliną kosztową umożliwiły osiągnięcie solidnych wyników finansowych – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W pierwszej połowie 2018 roku duży wpływ na działalność CIECH miała sytuacja w Chinach, gdzie dochodzi do ograniczeń produkcji chemicznej w związku z wprowadzeniem coraz ostrzejszych norm środowiskowych. Tymczasem Chiny produkują połowę światowej sody – podstawowego produktu CIECH, a po ograniczeniu produkcji ograniczyły także eksport do krajów azjatyckich. Wskutek skutecznych działań, CIECH zwiększył w pierwszej połowie roku przychody z eksportu swoich towarów do Azji o 30 proc. r/r. Było to możliwe dzięki dynamicznym wzrostom sprzedaży sody m.in. do Bangladeszu oraz do krajów Azji Południowej. CIECH pozostaje nadal największym zagranicznym dostawcą sody w Indiach. Dodatkowo, sytuacja w chińskim przemyśle chemicznym miała wpływ także na światowy rynek krzemianów czy żywic, na których działa CIECH.

- Zmiany, które zachodzą na chińskim rynku produkcji chemicznej, wpływają na globalny układ sił na rynku sody, żywic czy środków ochrony roślin. Potrafiliśmy wykorzystać sprzyjającą sytuację i zwiększyć naszą ekspozycję na rynku azjatyckim. Mamy odpowiedni poziom know-how po stronie produkcji, jakości i obsługi klienta, by skutecznie rywalizować na globalnym rynku. Potwierdzeniem tego jest także wejście na nowe rynki w biznesie AGRO czy krzemianów – dodaje Maciej Tybura.

W obszarze solnym, oprócz podjęcia decyzji o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Niemczech, kontynuowano prace nad poszerzeniem portfolio produktowego (lizawki solne i granulat solny).

 

Wpływ na wyniki biznesu AGRO miały warunki pogodowe. Rolnicy w mniejszym stopniu korzystali ze środków ochrony roślin, ponieważ długa zima skróciła sezon, a wysokie temperatury wiosną utrudniały skuteczną aplikację herbicydów. W efekcie cały krajowy rynek środków ochrony roślin zanotował kolejny spadek wartości sprzedaży. Dlatego CIECH buduje pozycję na rynku międzynarodowym (eksport do Ameryki Północnej i Australii), a dywersyfikację źródeł przychodów w tym segmencie ma wspierać nabycie hiszpańskiego Proplanu za ponad 40 mln euro. Zakup tej spółki umożliwia Grupie CIECH wejście na nowe rynki oraz daje dostęp do portfela substancji aktywnych i rejestracji produktów – kluczowej wartości intelektualnej dla rozwoju biznesu AGRO poza granicami Polski.

W segmencie żywic zanotowano wzrost sprzedaży specjalistycznych i wysokomarżowych produktów. Zakończona została inwestycja w linię do produkcji barwionych żywic epoksydowych stosowanych w budownictwie i drogownictwie. Planowane w kolejnych kwartałach modernizacje linii produkcyjnych mają poszerzyć portfolio produktowe (m.in. żelkoty) i zwiększyć obecność CIECH w perspektywicznych segmentach rynkowych. 

W biznesie pianek poliuretanowych doszło do pogorszenia warunków rynkowych: wzrostu cen surowców i niższego popytu ze strony sektora meblarskiego. Mimo tak wymagających warunków produkcja pozostała na niezmienionym poziomie, a przychody okazały się wyższe niż przed rokiem.

Dobre perspektywy ma natomiast rynek krzemianów, służących m.in. do produkcji krzemionki strącanej stosowanej w przemyśle oponiarskim i kosmetycznym. Wiosną tego roku CIECH zwiększył moce produkcyjne o 20 proc., stając się jednym z największych producentów krzemianów w Europie.

Poniżej tabelka z podstawowymi wynikami Grupy CIECH za drugi kwartał 2018 roku:

[mln PLN]2Q20182Q2017r/r
Przychody933,5883,05,7%
Zysk brutto na sprzedaży207,6219,3-5,3%
Marża brutto na sprzedaży22,2%24,8%-2,6 p.p.
EBITDA188,2191,3-1,6%
Marża EBITDA20,2%21,7%-1,5 p.p.
EBITDA (Z)172,1191,9-10,3%
Marża EBITDA (Z)18,4%21,7%-3,3 p.p.
EBIT124,2131,7-5,7%
Marża EBIT13,3%14,9%-1,6 p.p.
Wynik netto98,893,16,1%
Marża netto10,6%10,5%0,1 p.p.


Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry