Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Wyniki Grupy CIECH za II kwartał 2019: 945 mln zł przychodów i 176 mln zł wyniku znormalizowanego EBITDA

Wyższe ceny sody kalcynowanej, podstawowego produktu Grupy CIECH, silna pozycja na rynku soli i rozwój biznesów specjalistycznych pozwoliły na wypracowanie w drugim kwartale znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 176 mln zł przy przychodach na poziomie 945 mln zł. Grupa CIECH realizuje strategię na lata 2019 – 2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. Wpływ na osiągnięcie takiej wartości przede wszystkim będą miały prowadzone inwestycje rozwojowe w kluczowych obszarach biznesowych, mające na celu zwiększenie udziału produktów specjalistycznych w portfolio Grupy, a także zwiększenie efektywności produkcji i wydajności energetycznej, oraz wzmacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za drugi kwartał 2019 r. wyniosły 944,7 mln zł. EBITDA znormalizowana (z)1 wyniosła 175,7 mln zł, a zysk netto 19,1 mln zł.
  • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 159,6 mln zł (spadek o 4,8 proc. r/r), a zysk netto 61,4 mln zł (spadek o 17 proc. r/r).
  • Na raportowane wyniki wpłynęło utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w związku z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej przez CET i związanymi z tym przygotowaniami do ewentualnego zatrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie Grupy (wpływ na wynik netto na poziomie -37 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na uruchomiony wiosną program motywacyjny dla menadżerów Grupy związany z realizacją strategii na lata 2019-2021 (wpływ na znormalizowany wynik EBITDA na poziomie -10 mln zł). Wynik EBITDA (Z) został obciążony również niższym wynikiem na energetyce w CIECH Soda Deutschland (-19 mln PLN r/r) głównie w efekcie niższego bonusu za 2018 z tytułu tzw. unikniętych opłat za korzystanie z sieci.
  • Na działalność Grupy w drugim kwartale wpłynęło m.in. osłabienie złotego i lei w stosunku do euro i dolara, niższe niż przed rokiem ceny gazu, wyższe ceny surowców energetycznych i certyfikatów CO2.
  • Główne segmenty operacyjne utrzymały wysoką marżę EBITDA (Z) - w segmencie sodowym wyniosła  25%, a w segmencie krzemiany i szkło 21%.
  • Grupa w drugim kwartale pozyskała w ramach realizacji strategii dodatkowe finansowanie w wysokości 500 mln zł na realizację celów strategicznych.
  • Realizacja inwestycji rozwojowych w obszarze sody oczyszczonej, soli i środków ochrony roślin, udoskonalenie efektywności procesów produkcji oraz wzmacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej i rozwój oferty produktowej w innych biznesach – to główne motory wzrostu znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. 

- Rok 2019 to intensywna praca nad realizacją naszej strategii i rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji Grupy CIECH. Głównymi motorami osiągnięcia znormalizowanego wyniku EBITDA w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku będą realizowane i uruchamiane inwestycje rozwojowe – wejście na specjalistyczny rynek sody oczyszczonej, uruchomienie produkcji w nowej warzelni soli w Niemczech czy intensywny rozwój produktów w biznesie agro i wzrost udziału sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. Drugim filarem odpowiedzialnym za zwiększenie rentowności Grupy będzie udoskonalenie procesu produkcji i usprawnienie energetyki – kluczowego elementu dla wydajności biznesu sodowego. Trzeci element to umacnianie pozycji CIECH na rynku sody kalcynowanej i intensywne działania w obszarach biznesowych Grupy z najlepszymi perspektywami, wsparte inicjatywami z obszaru innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności CIECH w długim terminie - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W drugim kwartale utrzymującej się korzystnej koniunkturze na rynku sody w Europie (wyższe ceny oraz nowe inwestycje w przemyśle produkcji szkła) towarzyszył szereg inicjatyw podejmowanych przez CIECH w celu zwiększenia wydajności produkcji (m.in. usprawnienie energetyki, przygotowanie projektów z obszaru Przemysłu 4.0 oraz inwestycja w nową kolumnę karbonizacyjną). W czerwcu CIECH uruchomił nową linię do produkcji sody oczyszczonej w Stassfurcie – ważny element rozwoju biznesu sodowego w oparciu o wysokomarżowe produkty.

Natomiast innym kluczowym wydarzeniem w drugim kwartale było wypowiedzenie umowy przez elektrociepłownię CET na dostawy pary technologicznej do w Rumunii. Zaproponowana znacząca podwyżka (o 135 proc. w porównaniu do 2018 roku) cen pary i certyfikatów CO2, uniemożliwiająca prowadzenie rentownej działalności, była powodem rozpoczęcia przygotowań do ewentualnego zatrzymania 18 września produkcji w fabryce w Govorze. Wpłynęło to na decyzję o utworzeniu odpisu związanego z utratą wartości aktywów w wysokości 37 mln zł i w związku z tym wynik netto został obciążony tą kwotą w drugim kwartale 2019 roku. Jednocześnie ewentualne zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno mieć wpływu na realizację założonego wyniku znormalizowanego EBITDA w roku 2021, a CIECH Soda Romania jest otwarty na negocjacje z dostawcą pary.

W biznesie środków ochrony rośliny (ŚOR) pozytywny wpływ miało przejęcie hiszpańskiego Proplanu i dobre wyniki uzyskane w Hiszpanii (wzrost tamtejszego rynku ŚOR o ok. 4 proc. r/r). Jednocześnie polski rynek ŚOR zanotował spadek o ponad 6 proc. z powodu utrzymującej się suszy. Zarówno w biznesie pianek i żywic zwiększony został portfel produktów specjalistycznych – m.in. o pianki antybakteryjne i żelkot sanitarny wykorzystywany w produkcji wyposażenia łazienek. Wzrost przychodów i zysków w segmencie krzemianach i szkło to z kolei wykorzystanie korzystnego otoczenia rynkowego przez CIECH.

Poniżej tabelka z podstawowymi wynikami Grupy CIECH za drugi kwartał 2018 roku:

[mln PLN]2Q20192Q2018r/r
Przychody944,7933,51,2%
Zysk brutto na sprzedaży213,2207,62,7%
Marża brutto na sprzedaży22,6%22,2%0,3 p.p.
EBITDA138,2188,2-26,6%
Marża EBITDA14,6%20,2%-5,5 p.p.
EBITDA (Z)175,7172,12,1%
Marża EBITDA (Z)18,6%18,4%0,2 p.p
EBIT61,2124,2-50,7%
Marża EBIT6,5%13,3%-6,8 p.p.
Wynik netto19,198,8-80,7%
Marża netto2,0%10,6%-8,6 p.p.


1EBITDA znormalizowana to wynik EBITDA oczyszczony z efektów jednorazowych, reprezentujący zdolność Grupy do generowania powtarzalnych wyników z podstawowej działalności biznesowej. 


Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry