Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Wysokie ceny surowców wpłynęły na wyniki Grupy CIECH za trzeci kwartał 2018r., kluczowe inwestycje realizowane zgodnie z planem

Globalna skala działania, skuteczne wykorzystanie dobrej koniunktury na podstawowych rynkach działalności i konsekwentne poszerzanie oferty produktowej pozwoliły Grupie CIECH na ograniczenie negatywnych czynników, czyli utrzymujących się wysokich cen węgla, koksu oraz certyfikatów CO2. W efekcie przychody skonsolidowane CIECH po trzech kwartałach 2018 roku zwiększyły się do 2701,9 mln zł (w porównaniu do 2617,7 mln zł rok wcześniej), a EBITDA znormalizowana wyniosła 471,9 mln zł. CIECH umiejętnie wykorzystał sytuację na globalnym rynku sody, zwiększając obecność m.in. w Azji Południowo-Wschodniej. W obszarze AGRO postępuje integracja operacyjna z przejętym latem Proplanem oraz ekspansja na rynki zagraniczne, wsparta intensywnymi procesami uzyskiwania nowych rejestracji produktowych.

  • Po trzech kwartałach 2018 roku skonsolidowane przychody narastająco wyniosły 2701,9 mln zł (wobec 2617,7 mln zł rok wcześniej), EBITDA znormalizowana 471,9 mln zł (wobec 557 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 199,7 mln zł (wobec 256,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).
  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za trzeci kwartał 2018 r. wyniosły 882,7 mln zł, EBITDA znormalizowana wyniosła 132,1 mln zł, a zysk netto 26,9 mln zł.
  • Na działalność Grupy miały wpływ wysokie koszty surowców energetycznych (węgiel, gaz), paliwa piecowego stosowanego w produkcji sody oraz rosnąca cena praw do emisji CO2. Na produkcję sody kalcynowanej miały wpływ także wysokie temperatury, odnotowane latem 2018 roku, zmniejszające efektywność produkcji, szczególnie w zakładach w Niemczech i Rumunii.
  • Kluczowe inwestycje - budowa nowej fabryki soli w Stassfurcie i zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze sody oczyszczonej - przebiegają bez zakłóceń. Planowane terminy zakończenia: pierwsza połowa 2019 r. w przypadku sody oczyszczonej (wzrost mocy produkcyjnych o 50 tys. ton rocznie), natomiast uruchomienie zakładu solnego w Niemczech planowane jest na 2020 r. Dzięki tej inwestycji CIECH stanie się trzecim producentem soli warzonej w Europie (łączna produkcja na poziomie 1 mln ton rocznie).
  • Ekspansja międzynarodowa: CIECH nadal wykorzystuje sprzyjającą koniunkturę na globalnym rynku - wysoki popyt na sodę kalcynowaną przy jednoczesnych ograniczeniach jej produkcji w Chinach, dobrą koniunkturę na europejskim rynku soli, stabilny popyt na krzemiany na światowych rynkach. Najszybciej rośnie sprzedaż produktów CIECH do Azji – w okresie 9 miesięcy 2018 r. wzrosła ona o 30 proc. w ujęciu rocznym.

- Utrzymujące się wysokie ceny surowców i certyfikatów CO2 miały istotny wpływ na wyniki wypracowane w trzecim kwartale. Negatywne efekty minimalizowaliśmy poprzez zwiększanie sprzedaży na atrakcyjnych rynkach w Azji. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku sody w nadchodzących kwartałach. Z myślą o dalszej specjalizacji i wysokomarżowych produktach dynamicznie realizujemy inwestycje w Niemczech, gdzie w przyszłym roku będziemy produkować sodę oczyszczoną do dializ, a w 2020 roku ruszy tam również nowy zakład produkcji soli. Jesteśmy także zadowoleni z szybkiej integracji z przejętą latem hiszpańską spółką Proplan, co przyspieszy ekspansję zagraniczną biznesu AGRO – mówi Dawid Jakubowicz, p.o. Prezesa Zarządu CIECH S.A.

Działalność Grupy CIECH była pod silnym wpływem wysokich cen surowców, szczególnie węgla energetycznego. CIECH jest największym odbiorcą tego rodzaju węgla w Polsce po przedsiębiorstwach energetycznych. Stosuje go w elektrociepłowniach w polskich zakładach sodowych Grupy. Wyższa niż przed rokiem była też cena gazu stosowanego jako paliwo w elektrociepłowni w zakładzie w Niemczech. Droższe były również koks i antracyt – paliwa stosowane w procesie produkcyjnym sody. Kolejnym czynnikiem zwiększającym koszty w trzecim kwartale była wysoka cena certyfikatów CO2. Ich średnia cena w trzecim kwartale 2018 r. wyniosła prawie 19 euro wobec niecałych 6 euro rok wcześniej.

W trzecim kwartale na globalnym rynku sody widoczne były tendencje z pierwszej połowy roku. Efekt nowej podaży sody na rynku był równoważony zmianami po stronie wykorzystania mocy produkcyjnych w Chinach, gdzie administracja rządowa ogranicza produkcję sody z powodów środowiskowych. Popyt na sodę utrzymywał się na wysokim poziomie. CIECH umacniał pozycję na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Rosnące zapotrzebowanie na detergenty (do ich produkcji używa się sody kalcynowanej lekkiej) na rynkach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej także sprzyjało ekspansji rynkowej Grupy CIECH. Jednocześnie trwały intensywne prace w zakładach w Niemczech, gdzie budowana jest linia do produkcji sody oczyszczonej, w tym sody o jakości farmaceutycznej. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę 2019 r.

Na rynku soli warzonej rośnie popyt na sól do elektrolizy wykorzystywaną w produkcji tworzyw sztucznych. Stabilnie rośnie także zapotrzebowanie na sól do uzdatniania wody. Moce produkcyjne w obu tych segmentach – soli do elektrolizy oraz do uzdatniania wody – będą rozwijane w ramach nowej inwestycji CIECH – budowy nowego zakładu produkcyjnego w Niemczech. Produkcja w zakładzie w Stassfurcie rozpocznie się w 2020 roku, a wartość tej inwestycji to 100 mln euro.

W obszarze środków ochrony roślin zanotowano pierwsze pozytywne efekty przejęcia hiszpańskiego Proplanu – zarówno po stronie kontrybucji do wyników biznesu AGRO, jak i wypracowywaniu synergii wynikających z bliskiej współpracy CIECH Sarzyna i działającej w Hiszpanii spółki.

W biznesie pianek poliuretanowych nastąpiło pogorszenie warunków rynkowych, spowodowane sezonowością oraz spadkiem popytu w branży meblowej i materacowej (głównie na rynku niemieckim). Wyniki biznesu Żywice były pod presją wysokich cen surowców i dużej konkurencji ze strony azjatyckich producentów. Z drugiej strony CIECH kładzie nacisk na sprzedaż specjalistycznych produktów (m.in. żywice i żelkoty stosowane w branży sanitarnej i transportowej), charakteryzujących się wyższą marżą.

Z dobrej koniunktury na światowym rynku korzystał biznes krzemianów, które są używane do produkcji krzemionki strącanej wykorzystywanej w przemyśle oponiarskim i kosmetycznym.

Poniżej tabelka z podstawowymi wynikami Grupy CIECH za trzy kwartały 2018 r.:

[mln PLN]1-3Q20181-3Q2017r/r
Przychody2 701,92 617,73,2%
Zysk brutto na sprzedaży580,0635,5-8,7%
Marża brutto na sprzedaży21,5%24,3%-2,8 p.p.
EBITDA484,6563,2-14,0%
Marża EBITDA17,9%21,5%-3,6 p.p.
EBITDA (Z)471,9557,0-15,3%
Marża EBITDA (Z)17,5%21,3%-3,8 p.p.
EBIT286,6381,4-24,9%
Marża EBIT10,6%14,6%-4,0 p.p.
Wynik netto199,7256,3-22,1%
Marża netto7,4%9,8%-2,4 p.p.


Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry