Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. (Grupa CIECH) i SGGW będą wspólnie rozwijać nowoczesne rolnictwo

Dzisiaj przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna SA podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Strony uzgodniły, że będą prowadzić wspólne badania naukowe, wspierać działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą SGGW, organizować kursy i szkolenia rozwojowe oraz praktyki i staże dla studentów.

- Produkcja środków ochrony roślin jest jednym z najważniejszych filarów Grupy CIECH. Nasza strategia zakłada intensywny rozwój tego obszaru. Chcemy, żeby nasze środki ochrony roślin jeszcze lepiej odpowiadały na zapotrzebowanie nowoczesnego rolnictwa. Cieszę się, że dzięki rozpoczynającej się współpracy z tak szacowną uczelnią jaką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego będziemy mogli czerpać inspirację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w naszej produkcji i  jednocześnie wspierać rozwój nauki – powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu CIECH.

W imieniu SGGW umowę podpisali Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Jan Niemiec oraz Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii, prof. nadzw. dr hab. Grażyna Garbaczewska.

- Jest mi niezmiernie miło rozpocząć współpracę pomiędzy największym w Polsce uniwersytetem przyrodniczym i największym krajowym producentem Środków Ochrony Roślin. Nasze jednostki oprócz pozycji krajowego lidera łączą przede wszystkim obszary badawcze. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym cechom  takim jak innowacyjność i kreatywność, nasza współpraca przyczyni się do wspólnych sukcesów. Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, iż 200-letnia tradycja kształcenia rolniczego w Polsce pielęgnowana przez naszą Uczelnię jest zawsze aktualna  powiedział prof. dr hab. Jan Niemiec - Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Bezpośrednim partnerem umowy z SGGW jest wiodący na polskim rynku producent środków ochrony roślin - Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna, spółka z Grupy CIECH. Firmę reprezentował Prezes Zarządu Andrzej Kopeć.

- Wierzę, że połączenie sił, wymiana wiedzy i doświadczenia przysłuży się rozwojowi zarówno nauki jak i naszych produktów z korzyścią dla polskiego rolnictwa – skomentował Andrzej Kopeć, Prezes Zarządu Z. CH. Organika Sarzyna S.A.

Do góry