Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Zarząd CIECH podjął decyzję o złożeniu oferty dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia spółek należących do SAPEC Portugal

W środę 2 listopada 2016 r. Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o złożeniu oferty dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia 100% akcji spółek SAPEC – Agro, S.A. oraz Trade Corporation International, S.A. (ww. spółki wraz z ich spółkami zależnymi - „Spółki”). Właścicielem firm jest SAPEC - Portugal, SGPS, S.A., spółka zależna SAPEC S.A. notowanej na EURONEXT.

Spółki zajmują się produkcją oraz sprzedażą generycznych środków ochrony roślin i suplementów dla roślin. W przypadku dojścia transakcji do skutku, Zarząd przewiduje, że zostanie ona sfinansowana z nowego finansowania dłużnego i ze środków własnych. Kształt oferty został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą CIECH 2 listopada 2016 r.

Decyzja o złożeniu oferty jest ściśle związana z planami rozwoju segmentu organicznego CIECH, w szczególności obszaru AGRO. – Zgodnie z naszą Strategią chcemy, żeby segment organiczny był drugim, solidnym filarem naszego biznesu. W ostatnich latach podejmowaliśmy szereg działań rozwojowych -  prowadziliśmy nowe procesy rejestracji, wprowadzaliśmy nowe produkty na rynek, wzmacnialiśmy sieć sprzedaży. Jako firma o globalnych aspiracjach, w międzyczasie analizowaliśmy rynek i nie wykluczaliśmy przejęć. Pojawiła się atrakcyjna okazja i postanowiliśmy z niej skorzystać – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH.

Spółki będące przedmiotem potencjalnej transakcji zajmują się produkcją i sprzedażą generycznych środków ochrony roślin oraz suplementów dla roślin (w tym tzw. mikroelementów i biostymulantów). W segmencie środków ochrony roślin prowadzą działalność głównie na rynku europejskim, z silną pozycją w Hiszpanii i Portugalii, natomiast w segmencie suplementów dla roślin działają globalnie. – W naszej ocenie dojście potencjalnej transakcji do skutku pozwoliłaby na dalszą dywersyfikację biznesu oraz osiągnięcie synergii z Grupą CIECH. Realizacja potencjalnej transakcji zwiększyłaby w istotny sposób nasz udział w europejskim rynku środków ochrony roślin oraz znacząco rozszerzyła portfolio produktowe. Jednocześnie pozwoliłaby nam wejść w nowy segment działalności – suplementy dla roślin, w tym w segment mikroelementów oraz biostymulantów – wyjaśnia Maciej Tybura.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem finansowym SAPEC S.A. w 2015 r. segmenty crop nutrition (suplementy dla roślin) i crop protection (środki ochrony roślin) wypracowały łącznie przychody ze sprzedaży na poziomie 223 mln euro.

W przypadku dojścia potencjalnej transakcji do skutku, Zarząd przewiduje, że na ten cel zostanie pozyskane nowe finansowanie dłużne. Podjęta została już decyzja o podpisaniu z konsorcjum banków porozumienia w sprawie udostępnienia takiego finansowania (commitment letter). W pozostałej części potencjalna transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych.

W związku z szacowaną wartością potencjalnej transakcji oraz przewidywanym sposobem jej sfinansowania, dojście transakcji do skutku będzie miało wpływ na realizację dotychczasowych założeń strategicznych Grupy. W takim przypadku, poziom wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA przekroczy poziom zakładany w Strategii Grupy CIECH na lata 2014-2019 (planowany w Strategii na poniżej 1,00 w 2019 r.).

Grupa CIECH, poprzez spółkę CIECH Sarzyna, jest obecnie największym polskim producentem środków ochrony roślin. Działalność spółki koncentruje się na rynku polskim, ale sprzedaż jest także dynamicznie rozwijana za granicą – głównie w Europie.


---
CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie - nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry