WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Utwardzacze

Wybierz kategorię:

Do żywic epoksydowych

Utwardzacz ET

Jest utwardzaczem do ciekłych żywic epoksydowych i kompozycji na ich bazie. Posiada atest PZH.

PRZEZNACZENIE

Utwardzanie kitów i szpachlówek epoksydowych, posadzkowych mas wylewowych, roztworów gruntujących, klejów epoksydowych itp. Stosowany jako zamiennik Utwardzacza T.

Utwardzacz IDA

Utwardzacz do żywic epoksydowych. Pozwala na uzyskanie powierzchni o doskonałej gładkości i wysokim połysku. Zapewnia dobre WŁAŚCIWOŚCI mechaniczne i chemoodporne. Posiada atest PZH.

 

PRZEZNACZENIE

Głównie utwardzanie mas posadzkowych. Może być również stosowany do utwardzania niskocząsteczkowych żywic epoksydowych Epidian® 5 i 6 oraz kompozycji na ich bazie.

Utwardzacz KT

Utwardzacz głównie do utwardzania Epidianu® 607. Posiada atest PZH.

PRZEZNACZENIE

Przygotowywanie kompozycji posadzkowych z dodatkiem kruszywa.

Utwardzacz PAC

Utwardzacz do żywic epoksydowych. Posiada atest PZH.

PRZEZNACZENIE

Łączenie elementów narażonych na odkształcenie, np.: klejenie cienkich blach, łączenia gumy z metalem, kleje do codziennych zastosowań do zalewania elementów w elektrotechnice i elektronice.

Utwardzacz PAT 115

Wysokocząsteczkowy poliaminoamid na bazie dimerów kwasowych i aminy alifatycznej.

PRZEZNACZENIE

Składnik utwardzający żywice epoksydowe oraz ich przetwory.

Utwardzacz PAT 125

Utwardzacz na bazie dimerów kwasowych i aminy alifatycznej.

PRZEZNACZENIE

Składnik utwardzający niskocząsteczkowe żywice epoksydowe i kompozycje na nich oparte, takie jak: kity, kleje, spoiwa i inne.

Utwardzacz PAT 140

Utwardzacz na bazie dimerów kwasowych i aminy alifatycznej.

PRZEZNACZENIE

Składnik utwardzający niskocząsteczkowe żywice epoksydowe i kompozycje na nich oparte takie jak: lakiery, emalie, kleje, kity, wykładziny podłogowe, zalewy, powłoki ochronne.

Utwardzacz PF

Utwardzacz do żywic i kompozycji epoksydowych na bazie dimerów kwasowych i aminy alifatycznej. Przeznaczony do stosowania w temperaturze pokojowej, zapewnia niższą elastyczność materiału niż PAC. Ma jednak on większa wytrzymałość na ściskanie (ok. 25%) oraz wyższą odporność cieplną i chemiczną. Posiada atest PZH.

PRZEZNACZENIE

Składnik utwardzający żywice epoksydowe – wyroby wymagające niższej lepkość i krótkiego czasu żelowania.

Utwardzacz TFF

Utwardzacz do kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury oraz przy wysokiej wilgotności. Charakteryzuje się dobrą chemoodporność. Posiada atest PZH.

PRZEZNACZENIE

Wykładziny antykorozyjne w przemyśle. Utwardzacz TFF można stosować w miejsce utwardzacza Akfanil 50 we wszystkich zastosowaniach, w których jego duża reaktywność jest korzystna w procesie przetwarzania.

Utwardzacz Z-1

Utwardzacz do żywic epoksydowych. Posiada atest PZH.

PRZEZNACZENIE

Kompozycje z małocząsteczkowymi żywicami epoksydowymi oraz przetworami na ich bazie.

Saduramid

Utwardzacze typu Saduramid występują w postaci roztworów w mieszaninie rozpuszczalników. Posiada atest PZH.

PRZEZNACZENIE

Utwardzacz żywic epoksydowych i ich kompozycji.

DOSTĘPNE WERSJE

10/30

  • Liczba aminowa – 40-75
  • Zawartość części nielotnych – 28%-32%

 10/50

  • Liczba aminowa – 60-120
  • Barwa w skali Gardnera – max 12

 

Utwardzacz IDA-2

Utwardzacz do żywic epoksydowych

PRZEZNACZENIE

Składnik utwardzający epoksydowych mas posadzkowych, może być także stosowany do utwardzania wszystkich ciekłych żywic epoksydowych i ich kompozycji, kitów, szpachlówek.

Utwardzacz TFF 8020

Niskolepki utwardzacz do żywic epoksydowych

PRZEZNACZENIE

Stosowany głównie do utwardzania ciekłych żywic i kompozycji epoksydowych w temperaturze pokojowej i niższej (ok. 5oC)

Do nienasyconych żywic poliestrowych

Luperox® K3

Nadtlenek acetyloacetonu w wielu układach żywic zapewnia szybkie przejście od żelowania do szczytu temperaturowego. Krótki czas utwardzania oraz dobre odprowadzenie ciepła są przydatne w procesach ciągłych i półciągłych.

PRZEZNACZENIE

Utwardzanie nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze pokojowej w połączeniu z przyspieszaczem w postaci kobaltu.

Luperox® K12G

Nadtlenek metyloetyloketonu niezawierającym ftalanów o wydłużonym czasie żelowania, który można stosować w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze.

PRZEZNACZENIE

Rekomendowany przy produkcji dużych elementów – w szczególności z żywic winylowych.

Luperox® K1S

Średnioreaktywny nadtlenek metyloetyloketonu o niskiej zawartości nadtlenku wodoru, który można stosować w temperaturze pokojowej.

PRZEZNACZENIE

Utwardzacz ogólnego zastosowania przy produkcji z nienasyconych żywic poliestrowych - doskonale pasuje do żelkotów.

do góry