Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Żywice epoksydowe

Wybierz kategorię:

Farby proszkowe

Epidian 010

Żywica w postaci nieregularnych, klarownych płatków.

PRZEZNACZENIE

Półprodukty stosowane głównie do wytwarzania farb proszkowych oraz dwuskładnikowych lakierów rozpuszczalnikowych, utwardzanych w temperaturze pokojowej poliaminami alifatycznymi oraz poliaminoamidami.

Epidian 011

Żywica w postaci nieregularnych, klarownych płatków.

PRZEZNACZENIE

Półprodukty do wytwarzania farb proszkowych.

Epidian 012

Żywica w postaci nieregularnych, klarownych płatków.

PRZEZNACZENIE

Półprodukty do wytwarzania farb proszkowych oraz epoksyestrów.

Epidian 014

Żywica w postaci nieregularnych, klarownych płatków.

PRZEZNACZENIE

Stosowany jest głównie do wytwarzania utwardzanych na gorąco, jednoskładnikowych lakierów epoksydowo-fenolowych oraz jednoskładnikowych lakierów epoksydowych, sieciowanych żywicami aminowymi, o dużej odporności chemicznej. Stosowany jest również do produkcji piecowych emalii epoksyestrowych oraz dwuskładnikowych lakierów utwardzanych poliizocyjanianami w temperaturze pokojowej.

Kleje, syciwa, zalewy, spoiwa

Epidian 5

Żywica w postaci klarownej, wysokolepkiej cieczy o barwie jasnożółtej.

PRZEZNACZENIE

Głównie wytwarzanie mas posadzkowych, gruntów do betonu, klejów, lakierów, kitów utwardzanych w temperaturze pokojowej oraz jako spoiwo do laminatów epoksydowo-szklanych oraz do zalewania elementów elektrycznych i elektronicznych. Epidian 5 stosowany jest również do wytwarzania kompozycji utwardzanych w wyższej temperaturze odpowiednimi utwardzaczami, jak aminy aromatyczne, bezwodniki kwasowe, imidazole, dicyjandiamid itp., do zastosowań wymagających większej odporności termicznej, chemicznej i wytrzymałości dielektrycznej.

Epidian 6

Żywica w postaci klarownej, wysokolepkiej cieczy o barwie jasnożółtej.

PRZEZNACZENIE

Głównie wytwarzanie wykładzin zbiorników chemoodpornych, powłok bezrozpuszczalnikowych, mas posadzkowych oraz gruntów, rur zbrojonych włóknem, zbiorników, kompozytów itp., klejów do metali, szkła, porcelany, kamionki, bazaltu itp., syciw do laminatów oraz mas zalewowych stosowanych w elektrotechnice i elektronice, kompozycji zawierających napełniacze organiczne lub nieorganiczne. Kompozycje te utwardzane są w temperaturze pokojowej poliamidami, poliaminoamidami, cykloalifatycznymi aminami lub ich adduktami. Epidian 6 stosowany jest również do wytwarzania kompozycji utwardzanych w wyższej temperaturze utwardzaczami, jak aminy aromatyczne, bezwodniki kwasowe, imidazole, dicyjanodiamid itp., do zastosowań wymagających dużej odporności termicznej, chemicznej i wytrzymałości dielektrycznej.

Epidian 100

Żywica w stanie stałym o zabarwieniu żółtym do pomarańczowego.

PRZEZNACZENIE

Klejenie na gorąco żeliwa, aluminium i jego stopów, stali i metali kolorowych, ceramiki, niektórych tworzyw sztucznych.

Epidian 52

Żywica ta jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej, stanowiącą kompozycję żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalnika aktywnego.

PRZEZNACZENIE

Wytwarzanie laminatów z włóknem szklanym, klejenie „na zimno” metali szkła ceramiki, oraz jako masa zalewowa w elektronice (z możliwością zastosowania wypełniaczy takich jak mączka krzemowa, mączka porcelanowa).

Epidian 53

Żywica ta jest klarowną, niskolepką kompozycją epoksydową modyfikowaną nieaktywnym rozcieńczalnikiem o barwie jasnożółtej do żółtej. Po utwardzeniu charakteryzuje się bardzo korzystnymi właściwościami elektroizolacyjnymi.

PRZEZNACZENIE

Wytwarzanie laminatów z włóknem szklanym, klejenie „na zimno” metali szkła ceramiki, do zalewania kondensatorów, oporników złącz, końcówek kablowych oraz całych podzespołów w elektronice, do wykonywania odlewów z napełniaczami.

Epidian 57

Żywica ta jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, lepką kompozycją o barwie żółtej do jasnobrązowej.

PRZEZNACZENIE

Klejenie metali, szkła, skóry, ceramiki oraz drewna.

Epidian 450

Żywica ta jest niskolepką klarowną kompozycją dwuskładnikową, zawierającą rozcieńczalniki nieaktywne.

PRZEZNACZENIE

Uniwersalne spoiwo do sporządzania laminatów oraz kompozycji z wypełniaczami. Syciwo do tkanin i mat szklanych.

Epidian 505

Żywica ta jest ciekła, lekko mętną kompozycją z dodatkiem rozcieńczalnika nieaktywnego i środków modyfikujących.

PRZEZNACZENIE

Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami. Syciwo do tkanin i mat szklanych.

Epidian 622

Żywica w postaci białej, płynnej masy, zawiera rozcieńczalnik aktywny i pigment nieorganiczny.

PRZEZNACZENIE

Klejenie metali, ceramiki – kolor biały 

Epidian 659

Żywica ta jest niskolepka, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej zawierająca rozcieńczalnik aktywny.

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie powłok bezrozpuszczalnikowych, sporządzanie kitów i szpachlówek antykorozyjnych, kompozycji z wypełniaczami oraz laminatów z włóknem szklanym.

Farby i lakiery

Epidian 112

Roztwór żywicy epoksydowej w rozpuszczalnikach organicznych, ma postać klarownej, lepkiej cieczy o barwie słomkowej do żółtej.

PRZEZNACZENIE

Wytwarzanie powłok antykorozyjnych i ochronno-dekoracyjnych na powierzchniach betonowych i stalowych. Powłoki uzyskane z tego lakieru wykazują odporność na działanie wody, alkaliów, węglowodorów alifatycznych (np. benzyna, oleje napędowe), wielu rozpuszczalników organicznych, roztworów kwasów (nieutleniających) i soli nieorganicznych. Nie nadaje się do malowania na zewnątrz.

Epidian 115

Roztwór żywicy epoksydowej w ksylenie ma postać klarownej cieczy barwy jasnożółtej.

PRZEZNACZENIE

Półprodukt do produkcji chemoodpornych lakierów i farb epoksydowych utwardzanych na zimno.

Epidian 1450

Roztwór żywicy epoksydowej w rozpuszczalnikach organicznych ma postać lepkiej cieczy barwy jasnożółtej.

PRZEZNACZENIE

Półprodukt do produkcji lakierów epoksydowo-fenolowych do zastosowań w technologii „can and coil coatings”.

Kity i szpachle

Epidian 430

Dwuskładnikowy kit o dużej odporności chemicznej.

PRZEZNACZENIE

Układanie wykładzin chemoodpornych z płytek lub kształtek kwasoodpornych w obiektach przemysłowych.

Posadzki, powłoki chemoodporne

Epidian 6011

Żywica ta jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej stanowiącą kompozycję z rozcieńczalnikami aktywnym i nieaktywnym.

PRZEZNACZENIE

Impregnacja betonu, iniekcja, wykonywanie laminatów epoksydowo-szklanych oraz powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych. Powłoka wykonana z Epidianu® 6011 + Utwardzacz IDA posiada Atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną oraz Zaświadczenie COBRO dopuszczające do kontaktu z niektórymi artykułami spożywczymi.

Epidian 652

Żywica ta ma postać klarownej, lepkiej cieczy barwy jasno zółtej, zawierająca jednofunkcyjny rozcieńczalnik aktywny.

PRZEZNACZENIE

Do impregnacji wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem, jako warstwa pośrednia pod posadzki epoksydowe, tworzenie kamiennych dywanów, systemów szpachlowych.

Epidian 561

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, barwna kompozycja do wykonywania samopoziomujących posadzek na podłożu betonowym.

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie barwnych posadzek o dobrej odporności mechanicznej i chemicznej. Zalecane do wykonania posadzek na podłożu betonowym w obiektach budownictwa przemysłowego w tym również w branży żywnościowej oraz użyteczności publicznej, w budynkach mieszkalnych itp.

Epidian 562

Dwuskładnikowa kompozycja posadzkowa, antyelektrostatyczna do obiektów o dużym zagrożeniu wybuchowym i pożarowym.

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie antyelektrostatycznej wylewki posadzkowej o dobrej odporności chemicznej i mechanicznej. Stosowana w obiektach narażonych na zagrożenie wybuchowe i pożarowe, np.: hale produkcyjne, malarnie, magazyny materiałów łatwo palnych itp. Kompozycja jest zalecana także do pomieszczeń, w których wymagana jest posadzka nie gromadząca ładunków elektrycznych.

Epidian 601

Żywica ta jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej zawierającą rozcieńczalnik aktywny.

PRZEZNACZENIE

Impregnacja i zabezpieczanie betonu, sporządzanie mas posadzkowych oraz wykonywanie laminatów z włóknem szklanym. Kompozycja stosowana jest wewnątrz obiektów budownictwa użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej. Można używać jej w pomieszczeniach narażonych na ciężkie obciążenia wywołane ruchem pojazdów na kołach ogumionych.

Epidian 607

Żywica ta jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej zawierającą rozcieńczalniki aktywne.

PRZEZNACZENIE

Impregnacja i zabezpieczanie betonu, sporządzanie mas posadzkowych (kamienne dywany) oraz wykonywanie laminatów z włóknem szklanym.

Epidian 664

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, kompozycja barwna do cienkopowłokowych zabezpieczeń ścian i posadzek betonowych.

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie cienkich posadzek na podłożu betonowym w celu zabezpieczenia betonu przed pyleniem oraz uzyskania barwnych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek odpornych na działanie m.in. wody, ługów, benzyny, oleju napędowego.

Laminaty

Epidian 6012

Dwuskładnikowa niskocząsteczkowa kompozycja ma postać klarownej cieczy barwy jasnożółtej.

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie wielowarstwowych laminatów z włóknem szklanym.

Epidian 624

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa kompozycja o niskiej lepkości.

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie laminatów z włóknem szklanym oraz powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych.

Epidian 635

Roztwór niskocząsteczkowej żywicy epoksydowej w dwufunkcyjnym rozcieńczalniku aktywnym. Ma postać klarownej, bezbarwnej lub jasnożółtej cieczy. 

PRZEZNACZENIE


Półprodukt do wytwarzania laminatów epoksydowo szklanych oraz powłok bezrozpuszczalnikowych utwardzanych na zimno.

 

Epidian 629

Niskocząsteczkowa żywica epoksydowa modyfikowana dwufunkcyjnym rozcieńczalnikiem aktywnym, ma postać klarownej lepkiej cieczy barwy jasnożółtej.

PRZEZNACZENIE


Wytwarzanie laminatów epoksydowo szklanych oraz powłok bezrozpuszczalnikowych.

 

Epidian 652

Kompozycja epoksydowa będąca mieszaniną niskocząsteczkowych żywic epoksydowych, modyfikowana jednofunkcyjnym rozcieńczalnikiem aktywnym ma postać klarownej, lepkiej cieczy barwy jasnożółtej.

PRZEZNACZENIE


Wytwarzanie laminatów epoksydowo szklanych, powłok bezrozpuszczalnikowych oraz do sporządzania kitów i szpachlówek antykorozyjnych.

 

Do góry