WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Żywice fenolowo-formaldehydowe

Wybierz kategorię:

Typ rezolowy

Modofen 54S

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Produkcja wyrobów ściernych i okładzin ciernych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 450-800
 • Gęstość – 1,19-1,21

 

Modofen AR

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Głównie do produkcji wyrobów ściernych i okładzin ciernych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 1000-1450
 • Gęstość – 1,26-1,30

DOSTĘPNE WERSJE

Modofen AR 05 – wyróżnia się niższą wartością pH wyciągu wodnego

Modofen KP

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Produkcja laminatów.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Czas wypływu – 17-20
 • Czas żelowania – 170-220

 

Modofen MG-2

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Głównie do wytwarzania pian w górnictwie.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 500-900
 • Gęstość – 1,24-1,26

 

Modofen MG

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Głównie do wytwarzania pian w górnictwie.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 220-350
 • Gęstość – 1,15-1,25

 

Modofen OD

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Głównie w odlewnictwie do produkcji form i rdzeni.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 1000-1500

 

Modofen T

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Do klejenia sklejki wodoodpornej metodą bez podsuszania oraz do lignofolu i bakelizacji arkuszy sklejki.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 500-1000
 • Gęstość – 1,15-1,25

 

Modofen TP

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Do klejenia sklejki wodoodpornej metodą podsuszania oraz do lignofolu i bakelizacji arkuszy sklejki

WŁAŚCIWOŚCI

 • Gęstość – 1,15-1,25

 

Modofen XL-1

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Produkcja materiałów ogniotrwałych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 700-1200

 

Modofen XM

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Produkcja materiałów ogniotrwałych, galanterii.

Modofen A-2

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Produkcja materiałów ogniotrwałych, galanterii.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 10000-25000

 

Żywica KKU-2

Modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol.

PRZEZNACZENIE

Spoiwo do mas formierskich i rdzeniowych sporządzanych z formierskich piasków kwarcowych lub innych do produkcji odlewów z wszystkich tworzyw odlewniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lepkość – 150-200
 • Gęstość – 1,39-1,41

 

Typ nowolakowy

Ecosol-2

Żywica fenolowo-formaldehydowa typu nowolakowego.

PRZEZNACZENIE

Głównie do wytwarzania piasków formierskich stosowanych w odlewnictwie, do produkcji tłoczyw, płyt elektroizolacyjnych stosowanych w elektronice oraz lakierów.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Ciało stałe
 • Płynność w 200 ⁰C – max 100
 • Czas utwardzania w 150 ⁰C – 50-120
 • Temperatura topnienia – 50-63

 

Nowolak S-120D

Żywica fenolowo-formaldehydowa typu nowolakowego.

PRZEZNACZENIE

Wytwarzanie piasków formierskich stosowanych w odlewnictwie.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Ciało stałe
 • Płynność w 200 ⁰C – 20-40
 • Czas utwardzania w 150 ⁰C – 50-70
 • Temperatura topnienia – 65-75

 

Nowolak S-105M

Żywica fenolowo-formaldehydowa typu nowolakowego.

PRZEZNACZENIE

Wytwarzanie piasków formierskich stosowanych w odlewnictwie.

WŁAŚCIWOŚCI

Ciało stałe

Płynność w 200 ⁰C – max 60

Czas utwardzania w 150 ⁰C – 100-200

Temperatura topnienia – 60-70

Nowolak G

Żywica fenolowo-formaldehydowa typu nowolakowego.

PRZEZNACZENIE

Produkcja materiałów izolacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Ciało stałe
 • Płynność w 200 ⁰C – max 150
 • Czas utwardzania w 150 ⁰C – 180
 • Temperatura topnienia – 85

 

Typ nowolakowy w roztworach

Nowolak MR 40 IA

Żywica fenolowo-formaldehydowa typu nowolakowego w roztworze.

PRZEZNACZENIE

Materiałów ciernych jako klej.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Ciecz
 • Gęstość – 0,944
 • Lepkość – ok. 100

 

Nowolak A 50S

Żywica fenolowo-formaldehydowa typu nowolakowego w roztworze.

PRZEZNACZENIE

Produkcja laminatów.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Ciecz
 • Gęstość – 1,01-1,05
 • Lepkość – 150-400

 

do góry