WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Sorbeco

Sorbeco

Produkt otrzymywany chemicznie z węglanu sodu lub chlorku sodu i dwutlenku węgla. Jego wysoka jakość zapewnia bardzo dobry efekt suchego odsiarczania spalin – emisja SO2 niższa o 90%. Skuteczność Sorbeco potwierdziły testy przeprowadzone przez Politechnikę Wrocławską.

Przeznaczenie
  • Suche odsiarczanie spalin
Zalety stosowania
  • Niższe nakłady inwestycyjne niż w przypadku metod mokrych i półsuchych
  • Mniejsze zużycie energii i wody
  • Mniejsze zapotrzebowanie na teren pod instalacje
  • Prosta budowa instalacji – krótki termin realizacji
  • Łatwe transportowanie i składowanie odpadów
  • Suchy produkt końcowy i brak ścieków
  • Niska cena sorbentu
  • Mniejsza korozyjność instalacji

Kontakt z biurem sprzedaży

do góry