Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Sobic Feed

Prewencja kwasicy żwacza krów mlecznych

SARA - najczęstsza choroba PRODUKCYJNYCH krów mlecznych

Występuje najczęściej u wysoko wydajnych krów mlecznych w intensywnie żywionych stadach, szczególnie w 2-4 miesiącu laktacji. Szacuje się, że SARA występuje u 10-30% krów i chorują na nią krowy w ponad 40% stad*.

Badania przeprowadzone przez zespół prof. dr hab. inż. Zygmunta Kowalskiego z Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pokazały, że Sobic Feed jest bardzo skutecznym buforem płynu żwacza. Zdolności buforujące dodatku paszowego Sobic Feed okazały się znacznie lepsze niż zdolności buforujące dodatku na bazie skał osadowych z alg.

 

*Źródło: Krause i Oetzel, 2006; Kleen i in., 2013; Plaizier i in., 2014; Stefańska i in., 2018

SARA to jedna z najbardziej kosztownych chorób produkcyjnych krów mlecznych

Szacuje się, że jeden przypadek SARA kosztuje około 1500 zł. Na koszty kwasicy składają się liczne konsekwencje dla produkcji i zdrowia krów mlecznych.

Główne skutki kwasicy żwacza to:

- pogorszenie pobrania paszy,
- mniejsza wydajność mleka
- kulawizny z powodu ochwatu,
- mniejsza zawartość i wydajność tłuszczu w mleku,
- owrzodzenia narządów wewnętrznych (wątroby),
- infekcja nerek i serca,
- pogorszenie ogólnego stanu zdrowia spowodowanego osłabieniem układu odpornościowego krowy.

SOBIC FEED - JAK STOSOWAĆ?

Sobic Feed jest efektywnym dodatkiem paszowym w prewencji kwasicy żwacza, w tym jej podostrej postaci (SARA). Zaleca się stosowanie Sobic Feed:

 - w dawkach, które zawierają nadmierne ilości węglowodanów łatwo fermentujących w żwaczu, a jednocześnie są niedoborowe pod względem zawartości włókna strukturalnego,

- w dawkach pokarmowych, w których udział pasz treściwych w suchej masie  przekracza 30%; z tego względu zaleca się stosowanie dodatku Sobic Feed dla wszystkich grup laktacyjnych krów.

DLACZEGO SOBIC FEED W PREWENCJI KWASICY ŻWACZA?

Podawanie krowom mlecznym Sobic Feed skutecznie buforuje płyn żwacza i zapobiega kwasicy, w tym SARA. Dzięki stosowaniu Sobic Feed:

Stwarzane są korzystniejsze warunki dla namnażania bakterii i pierwotniaków w żwaczu, a to sprzyja wyższej strawności masy organicznej w żwaczu,

Płyn żwacza staje się bardziej odporny na zmiany pH, co jest korzystne dla mikroorganizmów żwacza

Zwiększa się pobranie paszy, co prowadzi do wyższej wydajności mleka, a także do większej zawartości i wydajności tłuszczu w mleku

Dodatkowe informacje

- szeroki zakres granulacji produktu    

- ponad 100 lat doświadczenia w produkcji sody oczyszczonej 

- dostawy spełniające standardy jakości GMP+ FSA    

- zakłady produkcyjne zapewniające optymalną dystrybucję     

- IFS, Kosher, Halal, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

 

KONTAKT

Tel. (+48 52) 354 15 21,

(+48 52) 354 13 84,

sobic@ciechgroup.com

Do góry