WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Dywidenda

CIECH S.A. w Strategii na lata 2014-2019 zakłada średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 3%, przy czym wartości dywidendy oraz jej wypłata będą zależeć każdorazowo od sytuacji rynkowej oraz kondycji finansowej Grupy CIECH.
Poniżej informacje dot. wypłaconej dywidendy w ostatnich latach

Dywidenda za 2015 r.

W dniu 16 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku netto CIECH S.A. i postanowiło 150 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2015 r.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję: 2,85 zł.

 

Dywidenda za 2013 r.

W dniu 23 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę i podziale zysku netto CIECH S.A. i postanowiło 59,6 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień dywidendy został ustalony na 29 maja 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 28 listopada 2014 r.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję: 1,13 zł.

 

do góry