WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Informacje finansowe

2017

Wybrane dane finansowe

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 898 883 836
EBIT 127 132 123
Marża EBIT 14,1% 14,9% 14,7%
EBITDA 186 191 186
Marża EBITDA 20,8% 21,7% 22,2%
EBITDA znormalizowana 187 192 178
Marża EBITDA znormalizowana 20,8% 21,7% 21,3%
Zysk netto 78 93 85
Marża netto 8,7% 10,5% 10,2%

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw.
Aktywa trwałe razem 3 177 3 136 3 189
Aktywa obrotowe razem 1 276 1 364 1 416
Aktywa razem 4 453 4 500 4 605
Kapitał własny razem 1 861 1 949 2 034
Zobowiązania długoterminowe razem 1 622 1 611 1 625
Zobowiązania krótkoterminowe razem 969 941 946
Zobowiązania razem 2 591 2 551 2 571
Pasywa razem 4 453 4 500 4 605

2016

Wybrane dane finansowe

[w tysiącach złotych] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 826 469 867 127 853 937 907 802 3 455 335
EBIT 150 453 193 958 153 795 162 114 660 320
Marża EBIT 18,2% 22,4% 18,0% 17,9% 19,1%
EBITDA 173 091 178 150 191 342 164 955 707 538
Marża EBITDA 20,9% 20,5% 22,4% 18,2% 20,5%
EBITDA znormalizowana 206 263 227 784 212 820 229 965 876 832
Marża EBITDA znormalizowana 25,0% 26,3% 24,9% 25,3% 25,4%
Zysk netto 102 238 162 079 155 570 174 249 594 136
Marża netto 12,4% 18,7% 18,2% 19,2% 17,1%

[w tysiącach złotych] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2 934 396 3 041 021 3 040 889 3 209 515 3 209 515
Aktywa obrotowe razem 1 094 612 1 171 776 1 070 107 1 292 377 1 292 377
Aktywa razem 4 029 008 4 212 797 4 110 996 4 501 892 4 501 892
Kapitał własny razem 1 445 292 1 426 206 1 592 097 1 763 492 1 763 492
Zobowiązania długoterminowe razem 1 841 254 1 891 262 1 823 570 1 695 514 1 695 514
Zobowiązania krótkoterminowe razem 742 462 895 329 695 329 1 042 886 1 042 886
Zobowiązania razem 2 583 716 2 786 591 2 518 899 2 738 400 2 738 400
Pasywa razem 4 029 008 4 212 796 4 110 996 4 501 892 4 501 892

2015

Wybrane dane finansowe

[w tysiącach złotych] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 817 359 840 765 800 719 814 171 3 273 014
EBIT 117 132 123 652 139 583 109 449 489 816
Marża EBIT 14,3% 14,7% 17,4% 13,4% 15%
EBITDA 173 091 178 150 191 342 164 955 707 538
Marża EBITDA 21,2% 21,2% 23,9% 20,3% 21,6%
EBITDA znormalizowana 192 758 187 847 199 393 168 458 748 456
Marża EBITDA znormalizowana 23,6% 22,3% 24,9% 20,7% 22,9%
Zysk netto 53 223 85 560 119 332 87 890 346 005
Marża netto 6,5% 10,2% 14,9% 10,8% 10,6%

[w tysiącach złotych] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2 447 797 2 509 797 2 613 400 2 901 325 2 901 325
Aktywa obrotowe razem 767 484 812 732 866 230 1 049 926 1 049 926
Aktywa razem 3 215 281 3 322 529 3 479 630 3 951 251 3 951 251
Kapitał własny razem 1 068 656 1 135 002 1 251 929 1 341 504 1 341 504
Zobowiązania długoterminowe razem 1 417 176 1 450 823 1 465 591 1 844 005 1 844 005
Zobowiązania krótkoterminowe razem 729 449 736 704 762 110 765 742 765 742
Zobowiązania razem 2 146 625 2 187 527 2 227 701 2 609 747 2 609 747
Pasywa razem 3 215 281 3 322 529 3 479 630 3 951 251 3 951 251

2014

Wybrane dane finansowe

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 845 814 799 786 3 244
EBIT 68 83 79 91 320
Marża EBIT 8,00% 10,20% 9,80% 11,6% 9,90%
EBITDA 118 133 128 145 525
Marża EBITDA 14,00% 16,40% 16,00% 18,5% 16,20%
Wynik netto 6 21 28 112 166
Rentowność netto 0,70% 2,60% 3,50% 14,2% 5,10%
Wydatki inwestycyjne 44 62 63 109 109
Zadłużenie netto 1 224 1 097 1 136 1 182 1 182
Wskaźnik bieżącej płynności 1,46 0,43 1,08 0,96 0,96
Wskaźnik szybkiej płynności 1,15 0,32 0,82 0,62 0,62

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałˆe razem 2 192 2 161 2 144 2486 2486
Aktywa obrotowe 1 035 370 400 720 720
Aktywa razem 3 227 2 531 2 544 3 206 3 206
Kapitałˆ wˆłasny razem 902 917 919 985 985
Zobowiązania długoterminowe razem 1 617 2 1 159 1472 1 472
Zobowiązania krótkoterminowe razem 708 1 613 475 749 749
Pasywa razem 3 227 2 531 2 554 3206 3 206
[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Zysk netto na akcję 0,12 złˆ 0,51 złˆ 1,06 złˆ 3,17 3,17

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 156 55 146 443
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 -60 -62 -110 -288
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 -158 -1 -49 -208
Przepływy pieniężne netto, razem 29 -62 -7 -13 -54
w tym wolne przepływy pieniężne 29 95 -6 36 155

2013

Wybrane dane finansowe

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 993 889 823 795 3 501
EBIT 80 41 55 -36 140
EBITDA 132 93 109 22 356
Zysk netto 45 11 5 -22 40
Wydatki inwestycyjne 41 49 38 50 177
Zadłużenie netto 1 271 1 354 1 263 1 213 1 213
Rentowność netto 4,50% 1,30% 0,60% -2,70% 1,10%
Marża EBIT 8,00% 4,60% 6,70% -4,50% 4,00%
Marża EBITDA 13,30% 10,50% 13,20% 2,80% 10,20%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,3 1,32 1,37 1,31 1,31
Wskaźnik szybkiej płynności 1,06 1,06 1,11 0,99 0,99

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2 387 2 429 2 401 2 300 2 300
Aktywa obrotowe 1 396 1 206 1 153 910 910
Aktywa razem 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
Kapitał własny razem 925 905 925 897 897
Zobowiązania długoterminowe razem 1 788 1 819 1 789 1 617 1 617
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 070 911 840 697 697
Pasywa razem 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt) 52 699 911 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Zysk netto na akcję 0,89 zł 0,29 zł 0,12 zł -0,35 zł 0,94 zł

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 243 201 287 291 291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 -7 -22 -25 -25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 -25 -25 -253 -253
Przepływy pieniężne netto, razem 258 169 240 13 13
w tym wolne przepływy pieniężne 265 194 265 266 266

2012

Wybrane dane finansowe

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 1 173 1 120 1 065 1 020 4 378
EBIT 72 -303 23 13 -196
EBITDA 134 -242 79 69 40
Zysk netto 10 -355 -25 -68 -438
Wydatki inwestycyjne -68 -80 -79 -91 -318
Zadłużenie netto 1 074 1 058 1 068 1 479 1 479
Rentowność netto 0,9% -15,9% 4,0% 1,0% -10,0%
Marża EBIT 6,1% -16,2% 3,9% 1,7% -4,5%
Marża EBITDA 11,4% -16,1% 3,8% 1,8% 0,9%
Wskaźnik bieżącej płynności 0,69 0,64 0,60 1,11 1,11
Wskaźnik szybkiej płynności 0,55 0,50 0,45 0,85 0,85

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2 756 2 529 2 482 2 546 2 546
Aktywa obrotowe 1 436 1 334 1 240 1 182 1 182
Aktywa razem 4 192 3 863 3 721 3 728 3 728
Kapitał własny razem 1 318 961 934 880 880
Zobowiązania długoterminowe razem 800 821 720 1 787 1 787
Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 075 2 081 2 068 1 061 1 061
Pasywa razem 4 193 3 863 3 721 3 728 3 728
[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Zysk netto na akcję 0,20 zł -6,61 zł -0,44 zł -1,32 zł -8,17 zł

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 91 47 -71 98
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -89 -54 -72 -74 -287
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 109 -34 -34 91 132
Przepływy pieniężne netto, razem 54 2 -59 -54 -57
w tym wolne przepływy pieniężne -54 35 -25 -145 -189

2011

Wybrane dane finansowe

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 1 122 1 015 1 018 1 019 4 174
EBIT 42 27 33 17 119
EBITDA 97 82 89 73 341
Zysk netto 4 1 6 -9,5 1,5
Wydatki inwestycyjne -68 -74 -62 -108 -312
Zadłużenie netto 1 127 978 995 1 105 1 105
Rentowność netto 0,36% 0,09% 0,55% 0,04% 0,04%
Marża EBIT 3,76% 2,66% 3,24% 2,80% 2,80%
Marża EBITDA 8,63% 8,04% 8,73% 8,20% 8,20%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,44 1,42 1,28 0,67 0,67
Wskaźnik szybkiej płynności 1,19 1,12 1,02 0,51 0,51

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2 463 2 448 2 582 2 677 2 677
Aktywa obrotowe 1 715 1 531 1 590 1 389 1 389
Aktywa razem 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
Kapitał własny razem 1 296 1 270 1 324 1 308 1 308
Zobowiązania długoterminowe razem 1 691 1 629 1 603 684 684
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 192 1 080 1 245 2 075 2 075
Pasywa razem 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt) 51 000 000 52 699 909 52 699 909 52 699 909 -
Zysk netto na akcję 0,06 0,05 0,21 0,03 0,03

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -69 5 69 -24 -19
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 146 -54 -95 -64
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 211 -58 -55 -79 19
Przepływy pieniężne netto, razem 81 94 -40 -198 -64
w tym wolne przepływy pieniężne -130 151 15 -119 -83

2010

Wybrane dane finansowe

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 962 988 984 1 026 3 960
EBIT 42 40 13 52 147
EBITDA 101 100 73 111 385
Zysk netto -3 -35 -29 87 21
Wydatki inwestycyjne -58 -66 -38 -72 -234
Zadłużenie netto 1692 1740 1636 1476 1476
Rentowność netto -0,30% -1,60% -0,40% 2,80% 0,50%
Marża EBIT 4,30% -0,10% -1,00% 0,50% 3,70%
Marża EBITDA 10,50% -0,20% -1,00% 0,40% 9,70%
Wskaźnik bieżącej płynności 0,66 0,02 -0,03 0,05 0,70
Wskaźnik szybkiej płynności 0,49 0,05 -0,05 0,07 0,56

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2687 2650 2577 2456 2456
Aktywa obrotowe 1309 1414 1401 1473 1473
Aktywa razem 3996 4064 3978 3929 3929
Kapitał własny razem 867 816 776 856 856
Zobowiązania długoterminowe razem 1143 1166 1032 956 956
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1986 2081 2170 2117 2117
Pasywa razem 3996 4064 3978 3929 3929
[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Zysk netto na akcję -0,10 -1,11 -1,03 3,05 0,81

[mln PLN] I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 56 141 96 318
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 -7 -18 89 10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 -18 -21 -146 -175
Przepływy pieniężne netto, razem -17 30 101 39 154
w tym wolne przepływy pieniężne -27 49 122 185 328

2009

Rachunek wyników (w mln zł)

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 992 902 894 897 3684
EBIT 85 96 21 -74 128
EBITDA 148 147 77 -14 358
Zysk netto -13 32 -34 -85 -99
Wydatki inwestycyjne -153 -68 -66 -48 -334
Zadłużenie netto 2079 1904 1761 1721 1721
Rentowność netto -1,30% 2,30% -1,50% -2,20% -2,70%
Marża EBIT 8,60% 1,00% -2,30% -3,80% 3,50%
Marża EBITDA 14,90% 0,70% -2,20% -3,70% 9,70%
Wskaźnik bieżącej płynności 0,63 0,13 -0,03 -0,09 0,64
Wskaźnik szybkiej płynności 0,47 0,12 -0,04 -0,07 0,48

Bilans

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2901 2853 2778 2752 2752
Aktywa obrotowe 1621 1500 1393 1266 1266
Aktywa razem 4522 4354 4171 4018 1018
Kapitał własny razem 874 940 934 854 854
Zobowiązania długoterminowe razem 1070 1437 1333 1180 1180
Zobowiązania krótkoterminowe razem 2578 1976 1903 1984 1984
Pasywa razem 4522 4354 4171 4018 4018
I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Zysk netto na akcję -0,50 1,26 -1,15 -2,90 -3,29

Rachunek przepływów

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 75 141 131 46 394
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -146 -64 -64 -43 -318
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 -10 -41 -27 -64
Przepływy pieniężne netto, razem -56 67 25 -24 11
w tym wolne przepływy pieniężne -71 77 66 3 75

2008

Rachunek wyników (w mln zł)

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 1031 1026 924 806 3787
EBIT 151 79 43 -26 247
EBITDA 204 125 97 25 450
Zysk netto 94 56 -25 -158 -32
Wydatki inwestycyjne -119 -220 -114 -160 -614
Zadłużenie netto 1217 1391 1547 1893 1893
Rentowność netto 9,20% -1,90% -3,10% -5,00% -0,80%
Marża EBIT 14,70% -3,50% -2,10% -2,60% 6,50%
Marża EBITDA 19,70% -3,70% -1,70% -2,40% 11,90%
Wskaźnik bieżącej płynności 0,01 0,00 0,99 -0,32 0,68
Wskaźnik szybkiej płynności 0,90 -0,10 0,00 -0,31 0,49

Bilans

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 2383 2433 2495 2766 2766
Aktywa obrotowe 1697 1712 1779 1580 1580
Aktywa razem 4080 4145 4274 4347 4347
Kapitał własny razem 1197 1156 1129 899 899
Zobowiązania długoterminowe razem 1349 1284 1311 1117 1117
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1543 1705 1834 2330 2330
Pasywa razem 4080 4145 4274 4347 4347
I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Zysk netto na akcję 3,26 1,88 -1,03 -5,61 -1,50

Rachunek przepływów

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 -76 55 50 33
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -203 -99 -113 -426
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 59 146 68 65 338
Przepływy pieniężne netto, razem 53 -133 24 1 -56
w tym wolne przepływy pieniężne -6 -279 -44 -64 -393

2007

Rachunek wyników (w mln zł)

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przychody 920 873 841 781 3415
EBIT 147 69 60 -234 43
EBITDA 192 113 107 -191 222
Zysk netto 122 36 31 -219 -30
Wydatki inwestycyjne -50 -58 -26 -482 -616
Zadłużenie netto 565 468 550 1157 1157
Rentowność netto 13,20% -4,40% -1,70% -8,00% -0,90%
Marża EBIT 16,00% -3,90% -1,60% -9,2% 1,30%
Marża EBITDA 20,90% -3,80% -1,40% -9,20% 6,50%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,30 -0,10 0,10 -1,29 0,01
Wskaźnik szybkiej płynności 1,00 0,00 0,00 -0,17 0,83

Bilans

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Aktywa trwałe razem 1768 1789 1776 2402 2402
Aktywa obrotowe 1247 1255 1218 1565 1565
Aktywa razem 3015 3044 2994 3966 3966
Kapitał własny razem 1313 1330 1349 1112 1112
Zobowiązania długoterminowe razem 709 687 674 1308 1308
Zobowiązania krótkoterminowe razem 993 1027 970 1546 1546
Pasywa razem 3015 3044 2994 3966 3966
I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Liczba akcji (szt.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Zysk netto na akcję 4,49 1,14 1,09 -7,85 -1,13

Rachunek przepływów

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 66 8 141 243
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 -43 -40 -446 -576
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 62 -24 -22 281 297
Przepływy pieniężne netto, razem 42 -1 -54 -24 -36
w tym wolne przepływy pieniężne -20 23 -32 -305 -333
do góry