WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

[w tysiącach złotych] 2011 2012 2013 2017 2015 2016
Przychody 4 174 4 378 3 501 3 579 393 3 273 014 3 455 335
EBIT 119 -196 140 588 808 489 816 660 320
Marża EBIT 2,80% -4,50% 4,00% 16,40% 15,00% 19,10%
EBITDA 341 40 356 833 196 707 538 883 793
Marża EBITDA 8,20% 0,90% 10,20% 23,30% 21,60% 25,60%
EBITDA znormalizowana 808 137 748 456 876 832
Marża EBITDA znormalizowana 22,60% 22,90% 25,40%
Zysk netto 1,5 -438 40 393 975 346 005 594 136
Marża netto 0,04% -10,00% 1,10% 11,00% 10,60% 17,20%

[w tysiącach złotych] 2011 2012 2013 2017 2015 2016
Aktywa trwałe razem 2 677 2 546 2 300 3 204 963 2 901 325 3 209 515
Aktywa obrotowe razem 1 389 1 182 910 1 438 548 1 049 926 1 292 377
Aktywa razem 4 067 3 728 3 211 4 643 511 3 951 251 4 501 892
Kapitał własny razem 1 308 880 897 2 184 645 1 341 504 1 763 492
Zobowiązania długoterminowe razem 684 1 787 1 617 1 369 282 1 844 005 1 695 514
Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 075 1 061 697 1 089 584 765 742 1 042 886
Zobowiązania razem 2 759 2 848 2 314 2 458 866 2 609 747 2 738 400
Pasywa razem 4 067 3 728 3 211 4 643 511 3 951 251 4 501 892
do góry