Ciech

Szukaj
WCAG A A A

KRZEMIANY POTASU

Krzemiany potasu (w formie szkliwa lub szkła wodnego potasowego) są wykorzystywane jako surowiec w produkcji tynków i farb elewacyjnych dla budownictwa, spawalnictwie (produkcja elektrod), produkcji detergentów, sit molekularnych, nawozów i środków ochrony roślin.

Europejski rynek krzemianów potasu to rynek dojrzały, charakteryzujący się niewielką dynamiką wzrostu na poziomie rzędu 1% rocznie. Pozytywnie na wzrost tego obszaru wpływają segmenty rozwijające się z ponad przeciętną dynamiką: rynek detergentów specjalistycznych w formie płynnej oraz rynek sit molekularnych (stosowanych do oczyszczania gazów w różnych procesach chemicznych). Na europejskim rynku działa kilku producentów szkliwa potasowego, a dominujący w nim udział mają firmy Van Baerle i PQ. Moce produkcyjne w Europie szacujemy na poziomie rzędu 60 tys. ton/rok; w tym moce Grupy CIECH w spółce CIECH Vitrosilicon sięgają ok. 3 tys. ton/rok.

SEGMENTY ZASTOSOWAŃ KRZEMIANÓW POTASU W EUROPIE
Do góry