Ciech

Szukaj
WCAG A A A

KRZEMIANY SODU (SZKLIWO SODOWE I SZKŁO WODNE SODOWE)

Krzemiany sodu są wytwarzane w postaci stałej (szkliwa sodowego) oraz płynnej (szkła wodnego sodowego wytwarzanego zazwyczaj poprzez rozpuszczenie szkliwa sodowego w wodzie lub metodą bezpośrednią). Grupa CIECH poprzez spółki CIECH Vitrosilicon S.A. oraz CIECH Soda Romania S.A. wytwarza i sprzedaje zarówno szkliwo sodowe, jak również ich roztwory.

Krzemiany sodu są używane do produkcji krzemionki strącanej (ok. 40% zużycia w Europie; stosowanej głównie w przemyśle opon i kosmetycznym), detergentów (powyżej 15%), papieru, zeolitów oraz w innych przemysłach.

W krajach rozwijających się dominują zastosowania związane z produkcją detergentów, a całkowite zużycie tych krzemianów jest zależne w dużym stopniu od liczby mieszkańców.

SEGMENTY ZASTOSOWAŃ KRZEMIANÓW SODU W EUROPIE

Krzemiany sodu należą do najbardziej popularnych chemikaliów nieorganicznych i są wytwarzane na całym świecie. Ze względu jednak na ich stosunkowo niską cenę i duże znaczenie w handlu formy płynnej (krzemianów rozpuszczonych w wodzie) obroty międzynarodowe realizowane są zazwyczaj w skali lokalnej, np. tylko w ramach kontynentu europejskiego.

Największe moce produkcyjne są zlokalizowane w Azji (ok. 60%), zaś najbardziej rozwinięte regiony świata (Europa, Ameryka Płn.) odpowiadają łącznie za ok. 1/3 globalnych zdolności wytwórczych.

STRUKTURA GEOGRAFICZNA MOCY PRODUKCYJNYCH KRZEMIANÓW SODU

Moce produkcyjne krzemianów sodu w Europie są szacowane na ok. 1,2 mln ton/rok. Jednak większość tych mocy jest zużywana przez producentów, którzy generalnie nie oferują krzemianów na wolnym rynku. Europejskie zdolności wytwórcze są skoncentrowane w Europie Zachodniej i Centralnej. Liderami europejskiej produkcji krzemianów sodu są koncerny PQ i BASF oraz Grupa CIECH. Udział naszej Grupy w całkowitych mocach produkcyjnych Europy oceniamy na ok. 14% w zakresie szkliwa sodowego (trzeci wytwórca).

Popyt na krzemiany sodu w Europie na wolnym rynku jest oceniany na ponad 400 tys. ton/rok i ostatnio rozwija się ze średnioroczną dynamiką rzędu kilku proc. (CAGR 3,9%). Segmentem o zdecydowanie ponadprzeciętnej dynamice wzrostu jest produkcja krzemionki strącanej, jakkolwiek ze względu na jej zużycie głównie w przemyśle opon obserwowana ostatnio de-koniunktura w branży motoryzacyjnej zapewne przyczyni się do spowolnienia tego tempa rozwoju.

Grupa CIECH dzięki inwestycjom w rozbudowę mocy w poprzednich latach wzmacnia swoją pozycję na wolnym rynku krzemianów sodu. Nasze udziały w sprzedaży krzemianów w Europie szacujemy na ok. 35%. 

Do góry