WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Krzemiany sodu (szkliwo sodowe i szkło wodne sodowe)

Krzemiany sodu wytwarzane są w postaci stałej (szkliwa sodowego) oraz płynnej (szkła wodnego sodowego wytwarzanego zazwyczaj poprzez rozpuszczenie szkliwa sodowego w wodzie). Grupa CIECH poprzez spółki CIECH Vitrosilicon S.A. oraz CIECH Soda Romania S.A. wytwarza i sprzedaje zarówno szkliwo sodowe, jak i szkło wodne sodowe. 

Krzemiany sodu są używane do produkcji krzemionki strącanej (ok. 35% zużycia w Europie; stosowanej głównie w przemyśle opon i kosmetycznym), detergentów (powyżej 15%), papieru, zeolitów oraz w innych przemysłach.

W krajach rozwijających się dominują zastosowania związane z produkcją detergentów, a całkowite zużycie tych krzemianów jest proporcjonalne do liczby mieszkańców.

Krzemiany sodu należą do najbardziej popularnych chemikaliów nieorganicznych i są wytwarzane na całym świecie. Ze względu jednak na ich stosunkowo niską cenę i duże znaczenie w handlu formy płynnej (krzemianów rozpuszczonych w wodzie) obroty międzynarodowe realizowane są zazwyczaj w skali lokalnej, np. tylko w ramach kontynentu europejskiego. 

Największe moce produkcyjne są zlokalizowane w Chinach (ok. 40%), najbardziej rozwinięte regiony świata (Europa, Ameryka Płn., Japonia) odpowiadają łącznie za ok. 40% globalnych zdolności wytwórczych. 

Moce produkcyjne krzemianów sodu w Europie są szacowane na ponad 2 mln ton/rok (w przeliczeniu na szkliwo sodowe). Jednak większość tych mocy jest zużywana przez producentów, którzy generalnie nie oferują krzemianów na wolnym rynku. Europejskie zdolności wytwórcze skoncentrowane są w Europie Zachodniej i Centralnej.

Liderami europejskiego rynku są koncerny PQ i BASF oraz polskie podmioty Grupy CIECH i ZCh Rudniki. Udział Grupy w całkowitych mocach produkcyjnych Europy oceniany jest na ponad 10% w zakresie szkliwa sodowego (trzeci wytwórca) i ok. 5% w zakresie szkła wodnego sodowego (piąty wytwórca).

Ogólny popyt na krzemiany sodu w Europie oceniany jest na ponad 1,7 mln ton/rok (w przeliczeniu na szkliwo sodowe) i rozwija się ze średnioroczną dynamiką rzędu 1%-2%. Dosyć niskie tempo wzrostu wynika z dojrzałości europejskiego rynku. Segmentem o stosunkowo wysokiej dynamice rozwoju (średniorocznie rzędu 3%-4%) jest produkcja krzemionki strącanej. 

W Polsce obroty krzemianami sodu realizowane są zarówno w formie płynnej (szkła wodnego sodowego), jak i stałej (szkliwa sodowego). Grupa CIECH ocenia swój udział w krajowym rynku tych chemikaliów w 2016 roku średnio na poziomie 50%. 

 

do góry