Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Krzemiany sodu (szkliwo sodowe i szkło wodne sodowe)

Krzemiany sodu wytwarzane są w postaci stałej (szkliwa sodowego) oraz płynnej (szkła wodnego sodowego wytwarzanego zazwyczaj poprzez rozpuszczenie szkliwa sodowego w wodzie). Grupa CIECH poprzez spółki CIECH Vitrosilicon S.A. oraz CIECH Soda Romania S.A. wytwarza i sprzedaje zarówno szkliwo sodowe, jak i szkło wodne sodowe.

Krzemiany sodu są używane do produkcji krzemionki strącanej (ok. 40% zużycia w Europie; stosowanej głównie w przemyśle opon i kosmetycznym), detergentów (powyżej 15%), papieru, zeolitów oraz w innych przemysłach.

W krajach rozwijających się dominują zastosowania związane z produkcją detergentów, a całkowite zużycie tych krzemianów jest zależne w dużym stopniu od liczby mieszkańców.

Krzemiany sody należą do najbardziej popularnych chemikaliów nieorganicznych i są wytwarzane na całym świecie.

Ze względu na ich stosunkowo niską cenę i duże znaczenie w handlu formy płynnej (krzemianów rozpuszczonych w wodzie) obroty międzynarodowe realizowane są zazwyczaj w skali lokalnej, np. tylko w ramach kontynentu europejskiego. Największe moce produkcyjne są zlokalizowane w Chinach (ok. 40%), zaś najbardziej rozwinięte regiony świata (Europa, Ameryka Płn., Japonia) odpowiadają łącznie za kolejne ok. 40% globalnych zdolności wytwórczych.  

Moce produkcyjne krzemianów sodu w Europie (razem z Rosją) są szacowane na ok. 2 mln ton/rok (w przeliczeniu na szkliwo sodowe). Jednak większość tych mocy jest zużywana przez producentów, którzy generalnie nie oferują krzemianów na wolnym rynku. Europejskie zdolności wytwórcze skoncentrowane są w Europie Zachodniej i Centralnej.

Liderami europejskiego rynku są koncerny PQ i BASF oraz spółka CIECH Vitrosilicon z Grupy CIECH. Udział Grupy w całkowitych mocach produkcyjnych Europy (razem z Rosją) oceniamy na ponad 7% w zakresie szkliwa sodowego (trzeci wytwórca).

Ogólny popyt na krzemiany sodu w Europie wraz z krajami WNP oceniany jest na niemal 1,8 mln ton/rok (w przeliczeniu na szkliwo sodowe) i rozwija się ze średnioroczną dynamiką rzędu 1,5%-2%. Dosyć niskie tempo wzrostu wynika z dojrzałości europejskiego rynku. Segmentem o stosunkowo wysokiej dynamice rozwoju (średniorocznie rzędu 3%-4%) jest produkcja krzemionki strącanej.

W Polsce obroty krzemianami sodu są realizowane zarówno w formie płynnej (szkła wodnego sodowego), jak i stałej (szkliwa sodowego). Grupa CIECH ocenia swoje udziały w krajowym rynku tych chemikaliów w 2017 roku odpowiednio na poziomie ok. 35% i 100%.  

 

Do góry