Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Miękkie pianki poliuretanowe (PUR)

Miękkie pianki poliuretanowe stosuje się głównie w produkcji mebli i samych materaców do spania, które odpowiadają za zużycie około 75% tego tworzywa. Kolejne ok. 20% tych pianek znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym do produkcji siedzeń oraz wykończenia wnętrz. W związku z tym popyt na pianki jest bardzo wrażliwy na cykle gospodarcze.  

W przemyśle meblarskim, który jest głównym odbiorcą pianek Grupy CIECH, od kilku lat utrzymuje się bardzo dobra koniunktura.

Ze względu na właściwości fizyczne (niski ciężar właściwy) pianki PUR sprzedawane są jedynie na lokalnych rynkach. Baza produkcyjna rozwija się więc blisko potencjalnych odbiorców. Grupa CIECH działa przede wszystkim na rynku polskim, jakkolwiek rozwija też sprzedaże eksportowe. Klientami Grupy są producenci mebli oraz przetwórcy pianek.

W skali globalnej produkcja pianek poliuretanowych jest bardzo rozdrobniona (ponad tysiąc wytwórców o łącznych mocach rzędu 6 mln ton/rok). Zdolności produkcyjne polskich wytwórców szacuje się na ok. 210 tys. ton/rok. Najwięksi konkurenci Grupy CIECH na rynku polskim to: Eurofoam, MZCh Organika i Vita Polymers. Duże zdolności wytwórcze posiada też IKEA, są one jednak przeznaczone głównie na potrzeby własne.

Grupa CIECH poprzez CIECH Pianki Sp. z o.o. posiada około 16% udział w krajowym rynku elastycznych pianek

 

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat globalny rynek elastycznych pianek poliuretanowych będzie rozwijał się w tempie rzędu 4%-5% (czyli podobnie jak dotychczas). Wynikać to będzie głównie ze wzrostu stopy życiowej w krajach rozwijających się (szczególnie w Azji). Europejskie zapotrzebowanie na pianki poliuretanowe stosowane tylko w przemyśle meblowym jest szacowane na 1,30 1,35 mln ton/rok (z uwzględnieniem Turcji). Polski rynek tych pianek oceniamy zaś na poziomie 185-190 tys. ton/rok.

Generalnie popyt na poliuretanowe pianki elastyczne jest uzależniony od sytuacji w branżach, będących największymi konsumentami produktu, a więc: meblowej oraz motoryzacyjnej. W przypadku krajowego przemysłu meblarskiego bardzo dobra koniunktura jest notowana już od ok. 5 lat. Rok ubiegły był kolejnym, w którym branża ta uzyskała ponad przeciętny wzrost produkcji sprzedanej na tle innych przemysłowych sektorów (+7,5% w 2017 roku wobec 12,1% w 2016 roku wg danych GUS). Wyniki ekonomiczne i finansowa kondycja przemysłu meblowego (ukierunkowanego głównie na eksport) są zależne znacznie od koniunktury na zagranicznych rynkach oraz kursu polskiej waluty. Utrzymaniu dobrej pozycji krajowej branży meblowej na zagranicznych rynkach sprzyja także jej duża konkurencyjność cenowa.

 

Do góry