WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Miękkie pianki poliuretanowe (PUR)

Miękkie pianki poliuretanowe stosuje się głównie w produkcji mebli i samych materaców do spania, które odpowiadają za zużycie około 3/4 tego tworzywa. Kolejne ok. 20% tych pianek znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym do produkcji siedzeń oraz wykończenia wnętrz. 

W przemyśle meblarskim, który jest jednym z głównych odbiorców pianek Grupy CIECH, utrzymuje się bardzo dobra koniunktura.

Ze względu na właściwości fizyczne (niski ciężar właściwy) pianki PUR sprzedawane są jedynie na lokalnych rynkach. Baza produkcyjna rozwija się więc blisko potencjalnych odbiorców. Grupa CIECH działa przede wszystkim na rynku polskim, jakkolwiek rozwija też sprzedaże eksportowe. Klientami Grupy są producenci mebli oraz przetwórcy pianek.

W skali globalnej produkcja pianek poliuretanowych jest bardzo rozdrobniona (ponad tysiąc wytwórców o łącznych mocach ponad 5 mln ton/rok). Zdolności produkcyjne polskich wytwórców szacuje się na ok. 210 tys. ton/rok. Najwięksi konkurenci Grupy CIECH na rynku polskim to: Eurofoam, MZCH Organika i Vita Polymers. Duże zdolności wytwórcze posiada też IKEA, są one jednak przeznaczone głównie na potrzeby własne.

Grupa CIECH poprzez CIECH Pianki Sp. z o.o. posiada około 16% udział w krajowym rynku elastycznych pianek.

 

Europejskie zapotrzebowanie na pianki poliuretanowe stosowane tylko w przemyśle meblowym jest szacowane na ok. 1,3 mln ton/rok (z uwzględnieniem Turcji). Polski rynek jest oceniany na poziomie ok. 185 tys. ton/rok. 

Generalnie popyt na pianki elastyczne jest uzależniony od sytuacji w branżach, będących największymi konsumentami produktu, a więc: meblowej oraz motoryzacyjnej. W przypadku krajowego przemysłu meblarskiego bardzo dobra koniunktura jest notowana od 2013 roku, a rok ubiegły był kolejnym, w którym  branża ta uzyskała wysoki kilkunastoprocentowy wzrost produkcji (wg danych GUS). Wyniki ekonomiczne i finansowa kondycja przemysłu meblowego (ukierunkowanego głównie na eksport) są zależne znacznie od koniunktury na zagranicznych rynkach oraz kursu polskiej waluty. Utrzymaniu dobrej pozycji krajowej branży meblowej na zagranicznych rynkach sprzyja także jej duża konkurencyjność cenowa.

 

do góry