WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Żywice epoksydowe i poliestrowe nasycone

W Europie żywice epoksydowe stosowane są głównie - ponad 50% - do produkcji farb proszkowych i lakierów (chemoodpornych, izolacyjnych, elektroizolacyjnych). Kolejne kilkanaście procent zastosowania żywic stanowi  budownictwo (masy posadzkowe, kity, szpachlówki, spoiwa powłok ochronnych, wykładziny ścienne). Około 15% żywic epoksydowych zużywa się do produkcji kompozytów; kolejne  10% - w branży elektrycznej i elektronice. Tylko w Europie Środkowej udział segmentu pokryć (farb itp.) całym rynku tych żywic jest wyjątkowo wysoki i sięga 2/3.  

Globalne zdolności wytwórcze żywic epoksydowych (płynnych i stałych) szacuje się na poziomie 5,2-5,3 mln ton/rok: Azja (ponad 2/3), Europa z WNP (ok. 900 tys. ton/rok), Ameryka Płn. (ok. 700 tys. ton/rok). Projekty inwestycyjne w zakresie nowych mocy obejmują głównie Azję. Najwięksi światowi producenci żywic to: Hexion (poprzednio Momentive), Dow Chemical, Nan Ya (Tajwan), Huntsman Advanced Materials i KUKDO (Korea Płd.). Wymienione firmy odpowiadają łącznie za ponad 50% światowej produkcji tych żywic.

Grupa CIECH poprzez spółkę CIECH Sarzyna S.A. jest jedynym producentem żywic epoksydowych w Polsce. Zdolności produkcyjne Grupy określa się na 30 tys. ton/rok, a jej udział w krajowym rynku szacowanym na 17 tys. ton/rok wynosi około 30%. Najpoważniejszymi konkurentami w Polsce są dostawcy z krajów UE i Dalekiego Wschodu. Podstawowymi rynkami eksportowymi Grupy CIECH są kraje Europy Zachodniej i Środkowej.

Wielkość globalnego rynku żywic epoksydowych (płynnych i stałych) w 2016 roku szacuje się na poziomie 3,2-3,3 mln ton/rok. Popyt w Europie (razem z WNP) oceniany jest na ok. 430 tys. ton/rok, a udział Grupy CIECH na 4%. 

Pomimo rosnącego zużycia wykorzystanie mocy wytwórczych w Europie jest bardzo niskie (na poziomie 50%). Wynika to ze znacznego wzrostu zdolności wytwórczych w poprzednich latach, stosunkowo niskiego lokalnego popytu i importu szczególnie z Azji. 

Długoterminowo prognozy wzrostu popytu są dosyć optymistyczne (globalnie średniorocznie o 3%-4%). Z podobną dynamiką będzie się rozwijał największy rynek – Azja; nieco wolniej Ameryka Płn. Najmniejszych dynamik, rzędu 2%-3%, należy spodziewać się w Europie Zachodniej. Ponad przeciętne prognozy wzrostu zakłada się dla jeszcze relatywnie małego rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawowymi rynkami sprzedaży Grupy CIECH są: Polska, Włochy, Niemcy, Finlandia, Austria, Wielka Brytania.

W kolejnych latach podstawowymi czynnikami wzrostu zużycia żywic epoksydowych będą kleje oraz kompozyty dla lotnictwa i elektrowni wiatrowych (w Ameryce Płn. i Europie) oraz elektronika i farby proszkowe (w regionie Dalekiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej). 

 

W segmencie farb proszkowych istotnym substytutem żywic epoksydowych są żywice poliestrowe nasycone. Grupa CIECH jest producentem także tych żywic poprzez CIECH Sarzyna S.A. z mocami wytwórczymi na poziomie 12 tys. ton/rok. Żywice poliestrowe nasycone zużywane są głównie do produkcji bezrozpuszczalnikowych farb proszkowych, a ich rynek w Europie rozwija się w średniorocznym tempie rzędu 2%-3%.

Rynek żywic poliestrowych nasyconych jest w znacznym stopniu skoncentrowany. Widoczny jest na nim intensywny handel wewnątrz Europy, z kolei wymiana handlowa między kontynentami jest niewielka. Do największych importerów netto należą Niemcy oraz Wielka Brytania, z kolei najwięksi eksporterzy netto to Austria, Hiszpania, Włochy oraz Holandia.

Wzrost rynku żywic poliestrowych nasyconych wynika przede wszystkim z rozwoju segmentu farb proszkowych do transportu masowego w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Czechach. Podstawowymi rynkami sprzedaży Grupy CIECH są: Polska, Włochy, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Rumunia, Czechy.

 

Grupa CIECH prowadzi program rozwoju nowych produktów specjalistycznych dedykowanych na szybko rosnące rynki

do góry