Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Żywice epoksydowe i poliestrowe nasycone

Globalne zużycie żywic epoksydowych jest skoncentrowane w branży pokryć (głównie farb proszkowych) oraz w branżach elektrycznej i elektronicznej – łącznie ok. 80%. W Europie żywice te są stosowane głównie – w ok. 45% - do produkcji farb proszkowych i lakierów (chemoodpornych, izolacyjnych, elektroizolacyjnych). Ok. 15% wolumenu żywic znajduje zastosowanie w budownictwie (masy posadzkowe, kity, szpachlówki, spoiwa powłok ochronnych, wykładziny ścienne). Kolejne kilkanaście procent żywic epoksydowych zużywa się do produkcji kompozytów a ok. 10% w branży elektrycznej i elektronice. W Europie Środkowej udział segmentu pokryć (farb itp.) w całym rynku tych żywic sięga 50%.  

Globalne zdolności wytwórcze żywic epoksydowych (płynnych i stałych) szacuje się na poziomie 5,2-5,3 mln ton/rok: Azja (ponad 2/3), Europa z WNP (ok. 900 tys. ton/rok), Ameryka Płn. (ok. 700 tys. ton/rok). Ze względu na generalną nadpodaż w ostatnich latach nie zanotowano projektów inwestycyjnych istotnie zwiększających moce w skali świata. Najwięksi globalni producenci żywic to: Hexion (poprzednio Momentive), Olin (poprzednio Dow Chemical), Nan Ya (Tajwan), Huntsman Advanced Materials i KUKDO (Korea Płd.). Wymienione firmy odpowiadają łącznie za ponad 50% światowej produkcji tych żywic.

Grupa CIECH poprzez spółkę CIECH Sarzyna S.A. jest jedynym producentem żywic epoksydowych w Polsce i jednym z kilkunastu w Europie (w zakresie żywic bazowych). Zdolności produkcyjne Grupy określa się na 30 tys. ton/rok. Najpoważniejszymi konkurentami w Polsce są dostawcy z krajów UE i Dalekiego Wschodu. Podstawowymi rynkami eksportowymi Grupy CIECH są kraje Europy Zachodniej i Środkowej.

Wielkość globalnego rynku żywic epoksydowych (płynnych i stałych) w 2017 roku szacuje się na poziomie 3,3-3,4 mln ton. Popyt w Europie oceniany jest na ok. 360 tys. ton/rok, a udział Grupy CIECH w europejskim rynku na 4%. Odpowiednio krajowe zużycie szacujemy na poziomie rzędu 20 tys. ton/rok, a nasz udział na około 30%.

Pomimo rosnącego zużycia wykorzystanie mocy wytwórczych w Europie jest bardzo niskie (na poziomie 50%). Wynika to ze znacznego wzrostu zdolności wytwórczych w poprzednich latach, stosunkowo niskiego lokalnego popytu i importu szczególnie z Azji.

Długoterminowo prognozy wzrostu popytu są dosyć optymistyczne (globalnie średniorocznie o 4%). Z podobną dynamiką będzie się rozwijał największy rynek – Azja; nieco wolniej Ameryka Płn. Najmniejszych dynamik, rzędu 2%-3%, należy spodziewać się w Europie. Ponad przeciętne prognozy wzrostu (rzędu 4%-5% CAGR) zakłada się dla jeszcze relatywnie małego rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

W kolejnych latach podstawowymi czynnikami wzrostu zużycia żywic epoksydowych będą kleje oraz kompozyty dla lotnictwa i elektrowni wiatrowych (w Ameryce Płn. i Europie) oraz elektronika i farby proszkowe (w regionie Dalekiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej).  

 

W segmencie farb proszkowych istotnym substytutem żywic epoksydowych są żywice poliestrowe nasycone. Grupa CIECH jest producentem także tych żywic poprzez CIECH Sarzyna S.A. z mocami wytwórczymi na poziomie 12 tys. ton/rok. Żywice poliestrowe nasycone zużywane są głównie do produkcji bezrozpuszczalnikowych farb proszkowych, a ich rynek w Europie szacowany na 220-230 tys. ton/rok rozwija się w średniorocznym tempie rzędu 2%-3%.

Rynek żywic poliestrowych nasyconych jest w znacznym stopniu skoncentrowany. Widoczny jest na nim intensywny handel wewnątrz Europy, z kolei wymiana handlowa między kontynentami jest niewielka. Do największych importerów netto należą Niemcy oraz Wielka Brytania, z kolei najwięksi eksporterzy netto to Holandia, Hiszpania, Włochy. Wzrost rynku żywic poliestrowych nasyconych wynika przede wszystkim z rozwoju segmentu farb proszkowych do transportu masowego w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Czechach.

Podstawowymi rynkami sprzedaży Grupy CIECH są: Polska oraz kraje Europy Zachodniej i Środkowej

 

Grupa CIECH prowadzi program rozwoju nowych produktów dedykowanych na szybko rosnący rynek kompozytów.

Do góry