Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Żywice poliestrowe nienasycone

Światowy rynek żywic poliestrowych nienasyconych jest związany z ich zużyciem w budownictwie (ponad 50%) oraz produkcji jachtów i środków transportu na lądzie (po kilkanaście procent w każdym segmencie). W Europie zdecydowana większość tych żywic jest stosowana w przemyśle budowlanym i transportowym. Zapotrzebowanie tych dwóch segmentów stanowi ok. 60% rynku. 

Globalne zdolności wytwórcze żywic poliestrowych nienasyconych szacowane są na ok. 7 mln ton/rok. Z tego ponad 1 mln ton/rok przypada na Europę (razem z WNP). 

W Europie działa ok. 30 producentów tych żywic. Największa czwórka obejmuje ok. 60% europejskich mocy wytwórczych. Należą do niej międzynarodowe koncerny: The Polynt-Reichhold Group (po połączeniu w 2017r.), DSM, Ashland i Scott Bader. Mali producenci ze względu na ostrą konkurencję koncentrują się na ogół na wysokowartościowych niszach. Największym producentem żywic poliestrowych nienasyconych w Polsce jest Lerg S.A. Drugim krajowym wytwórcą jest Grupa CIECH (z mocami rzędu 30 tys. ton/rok). W zakresie tych żywic znaczna część sprzedaży jest kierowana na rynek krajowy (o wielkości ok. 60 tys. ton/rok), w którym Grupa CIECH posiada udział rzędu 20%. Żywice z CIECH Sarzyna S.A. dostarczane są także na rynki innych krajów Europy.

Istotnymi konkurentami na polskim rynku (obok krajowych) są dostawcy z Czech, Finlandii, Niemiec, Francji, Włoch, Wlk. Brytanii i Holandii. Wielkość rynku żywic poliestrowych nienasyconych w Europie (z WNP) szacuje się na ok. 550 tys. ton/rok. Ze względu na duże uzależnienie zużycia tych żywic od koniunktury w branży budowlanej i transportowej na kolejne lata przewiduje się umiarkowane tempo wzrostu rynku w Europie (zgodne z dynamiką PKB lub nieco wyższe).  

 

W najbliższej przyszłości na rynku europejskim nadal dominujące znaczenie (dla sprzedaży żywic) będzie miało budownictwo (rurociągi, zbiorniki, elementy konstrukcyjne, sztuczny marmur itd.). Istotny też będzie segment motoryzacyjny (zastępowanie części metalowych elementami wykonanymi z użyciem żywic). Jakkolwiek te dwa kierunki zużycia będą charakteryzowały się dosyć wolnymi dynamikami. Wyjątkowo szybki wzrost popytu spodziewany jest natomiast w jeszcze mało znaczącym dla żywic poliestrowych segmencie elektrowni wiatrowych. Zależne to będzie w dużej mierze od wsparcia rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez rządy europejskich krajów. 

 

Do góry