WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Żywice poliestrowe nienasycone

Globalne zdolności wytwórcze żywic poliestrowych nienasyconych szacowane są na około 7 mln ton/rok. Z tego ponad 1 mln ton/rok przypada na Europę (razem z WNP). 

W Europie zdecydowana większość nienasyconych żywic poliestrowych jest stosowana w przemyśle budowlanym i transportowym. Zapotrzebowanie tych dwóch sektorów stanowi ok. 2/3 rynku. 

W Europie działa ponad 30 producentów tych żywic. Największa piątka obejmuje ok. 60% europejskich mocy wytwórczych. Należą do niej międzynarodowe koncerny: Polynt i Reichhold (w trakcie łączenia ogłoszonego w 2016 roku), DSM, Ashland i Scott Bader. Mali producenci ze względu na ostrą konkurencję koncentrują się na ogół na wysokowartościowych niszach. 

Największym producentem żywic poliestrowych nienasyconych w Polsce jest Lerg S.A. Drugim krajowym wytwórcą jest Grupa CIECH (z mocami rzędu 30 tys. ton/rok.). W zakresie tych żywic znaczna część sprzedaży jest kierowana na rynek krajowy (o wielkości ok. 60 tys. ton/rok), w którym Grupa CIECH posiada udział rzędu 18%. Żywice z CIECH Sarzyna S.A. dostarczane są także na rynki innych krajów Europy. 

Istotnymi konkurentami na polskim rynku (obok krajowych firm) są dostawcy z Finlandii, Włoch, Czech, Niemiec, Francji i Holandii. 

 

Wielkość rynku żywic poliestrowych nienasyconych w Europie (z WNP) szacuje się na ok. 600 tys. ton/rok.

Ze względu na duże uzależnienie zużycia tych żywic od koniunktury w branży budowlanej i transportowej na kolejne lata przewiduje się umiarkowane tempo wzrostu rynku w Europie (zgodne z dynamiką PKB lub nieco wyższe). 

W najbliższej przyszłości na rynku europejskim nadal dominujące znaczenie (dla sprzedaży żywic) będzie miało budownictwo (rurociągi, zbiorniki, elementy konstrukcyjne, sztuczny marmur itd.). Istotny też będzie segment motoryzacyjny (zastępowanie części metalowych elementami wykonanymi z użyciem żywic). Jakkolwiek te dwa kierunki zużycia będą charakteryzowały się dosyć wolnymi dynamikami. Wyjątkowo szybki wzrost popytu spodziewany jest natomiast w jeszcze mało znaczącym dla żywic poliestrowych segmencie elektrowni wiatrowych. Zależne to będzie w dużej mierze od wsparcia rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez rządy europejskich krajów. 

 

do góry