WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Soda kalcynowana

Soda kalcynowana należy do podstawowych surowców do produkcji szkła. Znajduje ona także zastosowanie przy wyrobie środków piorących i czyszczących, w metalurgii oraz w przemyśle chemicznym m.in. do wytwarzania niektórych gatunków nawozów mineralnych, a także barwników i pigmentów. W skali światowej ponad połowa wytwarzanej sody kalcynowanej zużywana jest do produkcji szkła. W dalszej kolejności wśród odbiorców sody kalcynowanej znajduje się branża mydeł i detergentów oraz przemysł chemiczny. 1/5 sody zużywają pozostałe gałęzie przemysłu. 

W Europie udział producentów szkła i przemysłu metalurgicznego w odbiorach sody kalcynowanej jest dużo większy w porównaniu z rynkiem globalnym. Z drugiej strony na kontynencie europejskim zużywa się stosunkowo mniej sody przy produkcji mydeł i detergentów.
Światowe zdolności produkcyjne sody kalcynowanej są szacowane na około 65 mln ton/rok, z tego na Azję przypada ponad połowa z nich. Pozostały potencjał rozłożył się prawie równomiernie pomiędzy Europę i Amerykę Północną, które posiadają zbliżony poziom mocy wytwórczych. Do największych producentów sody kalcynowanej na świecie o mocach ponad 3 mln ton/tok należą trzy koncerny: Solvay, Tata Chemicals i Tronox. Firmy te dysponują łącznie niemal 1/4 globalnych zdolności wytwórczych.

Przewiduje się, że do końca obecnej dekady istotne przyrosty mocy produkcyjnych nastąpią: na Bliskim Wschodzie (ponad 3,5 mln ton/rok, głównie w Turcji na bazie złóż trony), na subkontynencie indyjskim (ponad 1,5 mln ton/rok) oraz w Chinach (ponad 1,5 mln ton/rok). 

Podstawowym rynkiem działania Grupy CIECH w odniesieniu do sody kalcynowanej jest rynek europejski (w tym krajów WNP) z dużym udziałem Polski. Największym producentem tego regionu jest koncern Solvay, który pod koniec 2016 roku posiadał fabryki w 6 lokalizacjach w Europie z łącznymi mocami produkcyjnymi szacowanymi na około 5 mln ton/rok. Drugą pozycję na rynku europejskim zajmuje Grupa CIECH z mocami produkcyjnymi na poziomie 2,6 mln ton. 4 zakłady wytwórcze Grupy CIECH znajdują się w Polsce (Inowrocław i Janikowo), Niemczech (Stassfurt) i Rumunii (Ramnicu Valcea).

Grupa CIECH jest jedynym producentem sody kalcynowanej w Polsce i Rumunii. Udział ilościowy Grupy w rynku sody kalcynowanej w Polsce sięga ok. 95%, w Europie wynosi 16-18%, a na rynku światowym ok. 4% (szacunki własne na podstawie danych o rynku IHS Chemical). 

Europejski popyt na sodę kalcynowaną (razem z WNP) oceniany jest na około 11 mln ton/rok. Rynek w Europie (w tym Polski) to rynek dojrzały nieulegający gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu na ogół nie przekraczających kilku procent. Dynamika wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej jest zazwyczaj o 1-2 punkty procentowe wyższa niż w Europie Zachodniej. 

Struktura zużycia sody kalcynowanej w Europie od wielu lat nie ulega większym zmianom. Popyt na tę sodę jest uzależniony głównie od zapotrzebowania na szkło opakowaniowe i płaskie. W Europie Środkowej dosyć istotny jest też udział segmentu detergentów a w Europie Wschodniej branży metalurgicznej. 

Zgodnie z danymi IHS, europejski rynek sody jest obecnie zbilansowany. Oddanie nowych mocy produkcyjnych na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do okresowej nadpodaży produktu w Europie i sąsiednich regionach (także na rynkach, na których działa Grupa CIECH), na dziś oszacowanie potencjalnego wpływu jest bardzo trudne  Na początku kolejnej dekady wzrost mocy powinien zostać zbilansowany przez stabilny wzrost zapotrzebowania na sodę.

Grupa CIECH posiada zdywersyfikowany portfel klientów – największy klient sodowy odpowiada za mniej niż 6% przychodów Grupy. Grupa koncentruje się na budowie trwałych, długoterminowych relacji z klientami.

do góry