WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona znajduje zastosowanie przede wszystkim do produkcji pasz (jako regulator kwasowości), żywności (m.in. jako składnik proszków do pieczenia i napojów musujących), farmaceutyków, detergentów i kosmetyków oraz do oczyszczania gazów spalinowych (głównie do odsiarczania). W przemyśle chemicznym stosowana jest do produkcji barwników i środków wybuchowych oraz jako podstawowy składnik gaśnic przeciwpożarowych. Rynek sody oczyszczonej dzieli się na segment sody niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej jakości. Segment wysokiej jakości obejmuje przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Bardzo wysoka jakość wymagana jest w zastosowaniach medycznych, np. w hemodializie. 

W Europie soda oczyszczona znajduje zastosowanie przede wszystkim do produkcji pasz oraz oczyszczania spalin (odpowiednio 1/3 i 1/4). Innymi istotnymi segmentami są produkcja środków spożywczych i hemodializa. 

Globalne moce produkcyjne w zakresie sody oczyszczonej szacowane są na ok. 5,7 mln ton/rok. Azja odpowiada za ok. 50% tych zdolności. Udział Europy sięga prawie 25%, a Ameryki Płn. rzędu 20%. 

Rynkiem działania dla Grupy CIECH w zakresie sody oczyszczonej jest rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, w których dominują kraje Europy Zachodniej. Udziały Grupy CIECH w rynku sody oczyszczonej oscylują na poziomie około 13% w Europie i 3% globalnie. Soda oczyszczona jest produkowana w dwóch należących do Grupy zakładach sodowych: w Inowrocławiu i w Stassfurcie. CIECH Soda Polska S.A. jest jedynym producentem sody oczyszczonej w Polsce z udziałem rynkowym sprzedaży na poziomie ok. 55%. Udział Grupy CIECH w rynku niemieckim wynosi ok. 30%. 

W regionie Europy (obejmującym Turcję) zdolności produkcyjne w zakresie sody oczyszczonej szacuje się na ok. 1,6 mln ton rocznie. Największym producentem w Europie i na świecie jest koncern Solvay, który posiada fabryki w siedmiu krajach. Obecnie Grupa CIECH z mocami na poziomie 150 tys. ton/rok jest drugim producentem na kontynencie europejskim ex aequo z Novacarb (trzecim po Solvay i Sisecam w regionie uwzględniającym Turcję).

Polski i europejski rynek sody oczyszczonej, podobnie jak sody kalcynowanej, to rynki dojrzałe, nieulegające gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu rzędu kilku procent rocznie. 

W najbliższych latach ponad przeciętnej dynamiki można spodziewać się w zakresie segmentu hemodializy ze względu na wzrost zachorowań związanych ze współczesnym stylem życia w krajach rozwiniętych (głównie choroby nerek wywołane cukrzycą). Z uwagi na rosnące wymogi ochrony środowiska przewidywany jest też istotny wzrost zużycia sody oczyszczonej w sektorze odsiarczania gazów spalinowych.

Wśród sektorów, do których kierowana jest soda oczyszczona najbardziej wrażliwym na dekoniunkturę jest zazwyczaj sektor paszowy. W Polsce sektor ten jest jednak bardziej odporny na wahania koniunktury niż ma to miejsce na większości rynków Europy. Wahania te w Polsce są dużo słabsze niż w pozostałej części kontynentu. 

Europejscy producenci sody kontynuują działania w kierunku intensyfikacji produkcji sody oczyszczonej, która odbywa się kosztem sody kalcynowanej. 

 

Wzrost popytu na sodę oczyszczoną  wspierany jest przez globalne megatrendy.

do góry