Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Kalendarium


DataWydarzenie
23.03.2023Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
23.03.2023Jednostkowy raport roczny za 2022 rok
25.05.2023Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe
07.09.2023Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe
16.11.2023Skonsolidowany raport za trzy kwartały 2023 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe
Do góry