Ciech

Szukaj
WCAG A A A

KONTAKT - INWESTORZY

Przemysław Wasilewski

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i ESG

+48 509 485 232

Zachęcamy do kontaktu w sprawach związanych z obecnością CIECH S.A. na giełdzie. Staramy się na wszystkie zapytania odpowiadać niezwłocznie.


Uprzejmie informujemy, że zawiadomienia składane zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późniejszymi zmianami) proszę wysyłać na adres siedziby Spółki oraz na adres:

gpw@ciechgroup.com

 

Uprzejmie informujemy, że oświadczenia składane zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A. proszę wysyłać na adres:

rn@ciechgroup.com


Do góry