Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Audytor

Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych CIECH S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy CIECH za lata 2020-2021.


Do góry