Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Zasady ładu korporacyjnego

CIECH S.A. jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega przyjętym zasadom ładu korporacyjnego, tzw. Dobrym Praktykom.

Treść obowiązujących CIECH S.A. zasad ładu korporacyjnego - Pobierz plik

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GPW: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021

Do góry