WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Jakie są główne założenia strategii CIECH S.A.?

Głównym celem CIECH S.A. jest maksymalizacja wartości spółki przy koncentracji na segmencie sodowym i organicznym. Cele strategiczne Grupy CIECH obejmują ponadto:

  • wzrost przychodów w segmencie sodowym;
  • podwojenie udziałów w polskim rynku środków ochrony roślin;
  • wzrost EBITDA znormalizowanej;
  • wzrost wartości Spółki.

Strategia Grupy CIECH zakłada stabilny i organiczny rozwój organizacji poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych i ciągłe doskonalenie operacyjne firmy, przy jednoczesnej kontynuacji działań mających za zadanie redukcję kosztów operacyjnych. Szczegółowe informacje nt. strategii Grupy można znaleźć w zakładce http://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/o-ciech/biznes-i-strategia/.


do góry