Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l.* 26952052 26952052
Aviva Santander Otwarty Fundusz Emerytalny** 3084470 3084470
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** 2729000 2729000
Pozostali 19934387 19934387

* Zgodnie z informacją z dnia 9 czerwca 2014 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (RB 26/2014).

** Na podstawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku - RB 23/2021 sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

O Kulczyk Investments:
Do góry