Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu* 52699909 52699909

*Zgodnie z informacją z dnia 17 listopada 2023 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 69 i art. 69a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie (Rb 65/2023).

O Kulczyk Investments:
Do góry