Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Biznes

Głównymi produktami Grupy CIECH są: soda kalcynowana, soda oczyszczona, sól, chlorek wapnia, środki ochrony roślin, produkty szklane, krzemiany oraz inne chemikalia. Mają one zastosowanie m.in. w przemysłach: szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz budownictwie.

Działalność Grupy CIECH opiera się na szerokim portfolio klientów, w skład których wchodzą zarówno globalne koncerny chemiczne, jak i mniejsi odbiorcy z Europy, Afryki, Ameryki Południowej czy Azji. Grupa CIECH prowadzi działalność w ramach sześciu linii biznesowych (Soda, Sól, Agro, Krzemiany, Opakowania, Pianki).


Grupa CIECH ma mocną pozycję na wielu rynkach produktowych i jest:

  • największym w Europie Środkowo-Wschodniej i drugim europejskim producentem sody kalcynowanej oraz drugim w Europie producentem sody oczyszczonej (utrzymującym od wielu lat wysoką konkurencyjność kosztową);
  • największym polskim producentem soli warzonej, środków ochrony roślin i lampionów szklanych;
  • istotnym dostawcą na europejskie rynki chlorku wapnia i krzemianów sodu.

Grupa CIECH prowadzi działalność w czterech, zdywersyfikowanych wewnętrznie segmentach:

  • sodowym;
  • organicznym;
  • krzemiany i szkło;
  • transportowym.

PRODUKTY

Do góry