Ciech

Szukaj
WCAG A A A

OPAKOWANIA SZKLANE (LAMPIONY OZDOBNE, SŁOJE)

Opakowania szklane produkowane przez spółkę CIECH Vitrosilicon są przeznaczone na niszowe rynki: lampiony ozdobne używane do wytwarzania zniczy nagrobnych; słoje typu COMFORT ze szklaną przykrywką oraz w niewielkiej ilości indywidualne słoje typu twist-off do produktów spożywczych.

LAMPIONY OZDOBNE

Znicze nagrobne są produktami stosowanymi głównie w Polsce i w niektórych krajach Europy Środkowej. Stąd działalność Grupy CIECH w tym zakresie koncentruje się na rynku krajowym. Popyt na znicze jest związany z tradycją odwiedzania cmentarzy, a większość sprzedaży zniczy jest realizowana każdego roku w okolicach 1 listopada. Dostawy lampionów do produkcji zniczy są realizowane wcześniej, głównie w drugim i trzecim kwartale roku.

W Polsce jest tylko kilku producentów szklanych lampionów ozdobnych (huty szkła). Natomiast gotowe znicze są wytwarzane przez ok. 300 firm, które zazwyczaj kupują lampiony bezpośrednio u producentów. Największymi producentami szklanych lampionów są: CIECH Vitrosilicon S.A. w Iłowej i HS Sława S.P. w Kielcach.

Wielkość krajowego rynku szklanych lampionów ozdobnych szacowana jest na ok. 200 mln sztuk/rok. Zdecydowanym liderem tego rynku od wielu lat jest Grupa CIECH poprzez spółkę CIECH Vitrosilicon S.A. Podstawowymi atutami lidera są: potencjał produkcyjny oraz bogata i różnorodna oferta asortymentowa.

Rynek szklanych lampionów jest rynkiem bardzo dojrzałym i nie są przewidywane wzrosty popytu.

SŁOJE

CIECH Vitrosilicon specjalizuje się w produkcji słojów typu COMFORT, ze szklaną przykrywką i zamknięciem zatrzaskowo-klamerkowym, stosowanych na niszowych rynkach (do przechowywania produktów sypkich oraz innych nie wymagających pasteryzacji). Grupa CIECH jest jedynym polskim producentem takich słojów, sprzedaż jest realizowana w Polsce oraz na eksport (ok. 15%). Konkurencyjne produkty na rynku polskim pochodzą z Niemiec, Chin i Włoch. Wielkość krajowego rynku słojów typu Comfort Grupa CIECH szacuje na ok. 3,2 mln sztuk/rok. Grupa z udziałem ponad 20% jest drugim dostawcą na tym rynku. 

Do góry