Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Segment organiczny

Segment organiczny to drugi filar biznesu Grupy CIECH. W 2019 roku wygenerował 11% EBITDA znormalizowanej (skorygowanej o zdarzenia jednorazowe). Produkty zaliczane do tego segmentu wytwarzane są przez dwie spółki: CIECH Sarzyna S.A. (środki ochrony roślin i żywice) oraz CIECH Pianki Sp. z o.o. (pianki poliuretanowe). Dodatkowo do biznesu agro zalicza się Proplan Plant Protection Company, dostawcę środków ochrony roślin.

Grupa CIECH jest największym krajowym producentem środków ochrony roślin oraz liderem na rynku herbicydów. Jest również głównym krajowym producentem żywic obecnym na rynkach europejskich oraz jednym z największych dostawców na krajowym rynku pianek poliuretanowych (pianki PUR).

W obszarze tworzyw (żywice), CIECH Sarzyna S.A. realizuje program optymalizacji obecnego portfela produktów oraz selektywnego rozwoju nowych, wysokomarżowych produktów specjalistycznych z zastosowaniem w segmentach transportowym, budowlanym oraz dóbr konsumpcyjnych.

Produkty

Do góry