WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Segment sodowy

Segment sodowy to obszar, który ma największy udział w wynikach finansowych Grupy. W 2016 roku odpowiadał on za 91% EBITDA znormalizowanej (skorygowanej o zdarzenia jednorazowe). Grupa CIECH koncentruje się na wykorzystaniu swojego potencjału biznesowego oraz istotnych przewag konkurencyjnych, które wynikają m.in. z silnej pozycji na perspektywicznych rynkach i relacji z klientami, wzrostu mocy produkcyjnych oraz optymalnego rozmieszczenia zakładów produkcyjnych.  

Grupa CIECH jednocześnie rozwija portfolio wysokiej jakości produktów na bazie sody - mają one zastosowanie w codziennym życiu ludzi na całym świecie oraz w wielu gałęziach przemysłu.

Za produkcję sody w Grupie CIECH opowiadają trzy spółki: CIECH Soda Polska S.A. (zakłady Janikowo i Inowrocław), CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG (Stassfurt) i CIECH Soda Romania S.A. (Ramnicu Valcea). 

 

Soda kalcynowana produkowana jest we wszystkich zakładach, soda oczyszczona - w Inowrocławiu i Stassfurcie.

Segment sodowy jest intensywnie rozwijany przez Grupę. W latach 2015-16 zrealizowany został kluczowy projekt - Soda +200, polegający na rozbudowie mocy produkcyjnych zakładu sodowego w Inowrocławiu o 200 tys. ton rocznie (zakończył się w I kwar-tale 2016 roku).

Dalszy rozwój działalności w obszarze sody będzie odbywał się głównie poprzez kontynuację działań optymalizacyjnych w zakresie wydajności produkcji, a także wzrost jakości wyrobów i koncentrację na produktach bardziej przetworzonych.

Jednocześnie Grupa będzie podnosić jakość obsługi dotychczasowych klientów i prowadzić intensywne działania w celu pozyskania nowych odbiorców.

 

Produkty

do góry