Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Segment sodowy

Soda to jeden z podstawowych półproduktów (surowców) współczesnej chemii, który swoje zastosowanie znajduje w wielu gałęziach przemysłu.

Segment sodowy to obszar, który ma największy udział w wynikach finansowych Grupy. W 2017 roku odpowiadał za 85% EBITDA znormalizowanej (skorygowanej o zdarzenia jednorazowe).

Grupa CIECH koncentruje się na rozwoju swojego potencjału biznesowego oraz wykorzystaniu przewag konkurencyjnych, które wynikają m.in. z silnej pozycji na kluczowych rynkach i relacji z klientami, wzrostu mocy produkcyjnych, szerokiego asortymentu produktów sodowych, rozwoju portfolio sody oczyszczonej oraz optymalnego rozmieszczenia zakładów produkcyjnych. CIECH jednocześnie rozwija portfolio wysokiej jakości produktów na bazie sody - mają one zastosowanie w codziennym życiu ludzi na całym świecie oraz w wielu gałęziach przemysłu.  

Za produkcję sody w Grupie CIECH opowiadają trzy spółki: CIECH Soda Polska S.A. (zakłady Janikowo i Inowrocław), CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG (Stassfurt) i CIECH Soda Romania S.A. (Ramnicu Valcea).

Soda kalcynowana produkowana jest we wszystkich tych zakładach, soda oczyszczona - w Inowrocławiu i Stassfurcie.

Segment sodowy jest intensywnie rozwijany przez Grupę. W latach 2015-2016 zrealizowany został kluczowy projekt - Soda +200, polegający na rozbudowie mocy produkcyjnych zakładu sodowego w Inowrocławiu o 200 tys. ton rocznie (zakończył się w I kwartale 2016 roku).

Dalszy rozwój działalności w obszarze sody będzie odbywał się głównie poprzez kontynuację działań optymalizacyjnych w zakresie wydajności produkcji, a także wzrost jakości wyrobów i koncentrację na produktach bardziej przetworzonych. W tym celu w Niemczech trwają prace nad jedną z kluczowych inwestycji Grupy CIECH. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych do wytwarzania sody oczyszczonej pozwoli na poszerzenie portfolio CIECH m.in. o sodę oczyszczoną do dializ – najbardziej specjalistyczną odmianę tego produktu, stosowaną przy leczeniu chorób nerek. Po modernizacji zakładów, która zakończy się w 2019 roku, CIECH Soda Deutschland („CSD”) będzie produkować rocznie kilkadziesiąt tysięcy ton sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej.

W skład segmentu sodowego Grupy CIECH wchodzi również produkcja soli. W 2020 roku – dzięki budowie nowej warzelni soli w Niemczech - Grupa CIECH zostanie jednym z największych producentów soli w Europie. CIECH od kilku lat intensywnie rozwija biznes solny. Efektem tych działań było m.in. wprowadzenie do oferty tabletek solnych, a tym samym wejście na bardzo atrakcyjny rynek produktów do uzdatniania wody. Grupa CIECH jest obecnie liderem rynku uzdatniania wody w Polsce i w krajach skandynawskich. Ponadto, w tym roku w zakładach w Janikowie ukończona zostanie inwestycja, dzięki której do oferty Grupy trafią kolejne produkty solne – sól do zmywarek i przeznaczone dla zwierząt hodowlanych lizawki solne. CIECH oferuje także sól spożywczą dostępną w największych sieciach handlowych dla klientów detalicznych, przemysłową czy paszową, a od niedawna jest także dystrybutorem soli himalajskiej i morskiej.

 

Produkty

Do góry