Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Soda kalcynowana

Soda kalcynowana należy do podstawowych surowców do produkcji szkła, w tym szkła płaskiego, opakowaniowego czy gospodarczego. Znajduje ona także zastosowanie przy wyrobie środków piorących i czyszczących, w metalurgii oraz w przemyśle chemicznym m.in. do wytwarzania niektórych gatunków nawozów mineralnych, a także barwników i pigmentów. W skali światowej ponad połowa wytwarzanej sody kalcynowanej zużywana jest do produkcji szkła. W dalszej kolejności wśród odbiorców sody kalcynowanej znajduje się branża mydeł i detergentów oraz przemysł chemiczny. 1/5 sody zużywają pozostałe gałęzie przemysłu. 

STRUKTURA ZUŻYCIA SODY KALCYNOWANEJ

W Europie udział producentów szkła i przemysłu metalurgicznego w odbiorach sody kalcynowanej jest dużo większy w porównaniu z rynkiem globalnym. Z drugiej strony na kontynencie europejskim zużywa się stosunkowo mniej sody przy produkcji mydeł i detergentów.

MOCE PRODUKCYJNE SODY KALCYNOWANEJ NA ŚWIECIE WG REGIONÓW

Światowe zdolności produkcyjne sody kalcynowanej pod koniec ubiegłego roku sięgały ok. 72 mln ton/rok, z tego na Azję przypadała ponad połowa z nich. Ponad ¼ potencjału skoncentrowana jest w regionie Europy (z uwzględnieniem Turcji i całej Rosji), zaś trzecim kluczowym regionem produkcji jest Ameryka Północna z ok. 20% udziałem. Do największych producentów sody kalcynowanej na świecie o mocach rzędu 4 mln ton/rok lub więcej należą cztery koncerny: Solvay, Grupa Ciner, Tata Chemicals i Genesis Alkali. Według stanu na koniec 2019roku roku firmy te dysponowały łącznie ok. 30% globalnych zdolności wytwórczych.

NAJWIĘKSI PRODUCENCI SODY KALCYNOWANEJ NA ŚWIECIE WG MOCY PRODUKCYJNYCH W 2019 ROKU

W ubiegłym roku moce produkcyjne sody kalcynowanej zwiększone zostały głównie w Chinach i na Płw. Indyjskim. W ciągu najbliższych ok. 3 lat istotne przyrosty zdolności wytwórczych planowane są głównie: w USA (ok. 2,5 mln ton/rok) oraz w Indiach i Turcji (w tych 2 ostatnich krajach łącznie niemal 1,5 mln ton/rok). Generalnie na najbliższe lata przewiduje się, że średnioroczne tempo wzrostu globalnych mocy będzie podobne do dynamiki rozwoju światowego popytu na sodę; czyli na poziomie ok. 2%/rok.

Znacznie większe rozbudowy potencjału wytwórczego (dodatkowe 5 mln ton/rok na bazie naturalnych złóż) ogłoszone zostały na lata 2024-2025 na terenie USA. Biorąc pod uwagę skalę tych inwestycji i doświadczenia z wdrażania podobnych projektów w latach ubiegłych należy się liczyć z możliwym wydłużeniem harmonogramów ich realizacji.

Podstawowym rynkiem działania Grupy CIECH w odniesieniu do sody kalcynowanej jest rynek europejski z dużym udziałem Polski. Największym producentem tego regionu jest koncern Solvay, który pod koniec 2019 roku posiadał fabryki w 6 lokalizacjach w Europie z łącznymi mocami produkcyjnymi szacowanymi na ok. 5 mln ton/rok. Drugą pozycję w Europie pod względem mocy wytwórczych w ubiegłym roku posiadała Grupa CIECH z łącznym potencjałem na poziomie 2,6 mln ton/rok (4 zakłady: w Polsce w Inowrocławiu i Janikowie, w Niemczech w Stassfurcie oraz w Rumunii w Ramnicu Valcea). W Polsce i Rumunii nie ma innych wytwórców sody kalcynowanej. 18 września 2019 roku w rumuńskim zakładzie zatrzymana została produkcja sody w efekcie wstrzymania dostaw pary technologicznej przez jedynego lokalnego dostawcę. Trwają analizy dotyczące możliwości wznowienia produkcji w Rumunii.

W 2019 roku udział ilościowy Grupy w rynku sody kalcynowanej w Polsce wynosił ok. 95%, w Europie (z Rosją, bez Turcji) ok. 15%, a na rynku światowym ponad 3% (Źródło: szacunki własne na podstawie danych o rynku IHS Markit).

Europejski popyt na sodę kalcynowaną (razem z krajami WNP) oceniany jest na niemal 12 mln ton/rok. Rynek w Europie (w tym Polski) to rynek dojrzały nie ulegający gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu rzędu 1,5-2,0%. Dynamika wzrostu w Europie Środkowej jest zazwyczaj o 1 do 2 punktów proc. wyższa niż w Europie Zachodniej.

Struktura zużycia sody kalcynowanej w Europie od wielu lat nie ulega większym zmianom. Popyt na tę sodę jest uzależniony głównie od zapotrzebowania na szkło opakowaniowe i płaskie. W Europie Środkowej dosyć istotny jest też udział segmentu detergentów, a w Europie Wschodniej branży metalurgicznej.

Oceniamy, że europejski rynek sody jest obecnie dosyć dobrze zbilansowany. W najbliższych latach istotnymi czynnikami dla jego dalszego rozwoju będą m.in. wzrost zainteresowania opakowaniami szklanymi (jako bardziej przyjaznymi dla środowiska w porównaniu z opakowaniami z tworzyw sztucznych) oraz rosnące wymagania co do energooszczędności budynków i związany z tym trend stosowania okien 3-szybowych (zamiast dotychczasowych 2-szybowych). Z drugiej strony należy się liczyć z czynnikami, które mogą osłabiać ten rozwój: działania w kierunku zwiększania stopnia recyklingu odpadów (w tym szklanych) oraz dekoniunktura w przemyśle motoryzacyjnym odpowiedzialnym za część popytu na szkło płaskie.

Grupa CIECH posiada zdywersyfikowany portfel klientów - największy klient sodowy odpowiadał za mniej niż 5% przychodów Grupy w 2019. Grupa koncentruje się na budowie trwałych, długoterminowych relacji z klientami.  

Do góry