Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona znajduje zastosowanie przede wszystkim do produkcji pasz (jako regulator kwasowości), żywności (m.in. jako składnik proszków do pieczenia i napojów musujących), farmaceutyków, detergentów i kosmetyków oraz do oczyszczania gazów spalinowych (głównie do odsiarczania). W przemyśle chemicznym stosowana jest do produkcji barwników i środków wybuchowych oraz jako podstawowy składnik gaśnic przeciwpożarowych. Rynek sody oczyszczonej dzieli się na segment sody niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej jakości. Segment wysokiej jakości obejmuje przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Bardzo wysoka jakość wymagana jest w zastosowaniach medycznych, np. w hemodializie.

W Europie soda oczyszczona znajduje zastosowanie przede wszystkim do produkcji pasz oraz oczyszczania spalin (odpowiednio ok. 1/3 i 1/4). Innymi istotnymi segmentami są produkcja środków spożywczych i hemodializa.

STRUKTURA ZUŻYCIA SODY OCZYSZCZONEJ

Globalne moce produkcyjne w zakresie sody oczyszczonej są szacowane na ok. 7,2 mln ton/rok. Azja odpowiada za niemal 55% tych zdolności. Udział Europy wraz z Rosją i Turcją sięga ok. 27%, a Ameryki Płn. rzędu 16%. W 2019 roku największe przyrosty mocy zanotowano w Chinach. 

MOCE PRODUKCYJNE SODY OCZYSZCZONEJ NA ŚWIECIE WG REGIONÓW
NAJWIEKSI PRODUCENCI SODY OCZYSZCZONEJ W REGIONIE OBEJMUJĄCYM EUROPĘ I TURCJĘ WG MOCY PRODUKCYJNYCH W 2018 ROKU

W regionie Europy (wraz z Turcją) zdolności produkcyjne w zakresie sody oczyszczonej szacuje się na ok. 2 mln ton rocznie; w tym nowa instalacja Grupy CIECH w Niemczech o zdolnościach produkcyjnych 50 tys. ton/rok uruchomiona w 2019 roku. Największym producentem w Europie i na świecie jest koncern Solvay, który posiada fabryki w siedmiu krajach. Obecnie Grupa CIECH z mocami na poziomie 200 tys. ton/rok jest drugim producentem na kontynencie europejskim (czwartym po Solvay oraz Grupach Ciner i Sisecam w regionie uwzględniającym Turcję). Polski i europejski rynek sody oczyszczonej, podobnie jak sody kalcynowanej, to rynki dojrzałe, nie ulegające gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu rzędu 3%-4% rocznie.

Rynkiem działania dla Grupy CIECH w zakresie sody oczyszczonej jest Polska oraz rynki zagraniczne, w których dominują kraje Europy Zachodniej. Udziały Grupy CIECH w rynku sody oczyszczonej oscylują na poziomie ok. 11% w Europie (z Rosją, bez Turcji) i ok. 3% globalnie. Soda oczyszczona jest produkowana w dwóch należących do Grupy zakładach sodowych: w Inowrocławiu i w Stassfurcie. CIECH Soda Polska S.A. jest jedynym producentem sody oczyszczonej w Polsce z udziałem rynkowym sprzedaży na poziomie ok. 2/3. Udział Grupy CIECH w rynku niemieckim wynosi ok. 25%.

Polski i europejski rynek sody oczyszczonej, podobnie jak sody kalcynowanej, to rynki dojrzałe, nie ulegające gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu rzędu 4%-5%.

W najbliższych latach ponad przeciętnej dynamiki można spodziewać się w zakresie segmentu hemodializy ze względu na wzrost zachorowań związanych ze współczesnym stylem życia w krajach rozwiniętych (głównie choroby nerek wywołane cukrzycą). Z uwagi na rosnące wymogi ochrony środowiska przewidywany jest też istotny wzrost zużycia sody oczyszczonej w sektorze odsiarczania gazów spalinowych.

Wśród sektorów, do których kierowana jest soda oczyszczona najbardziej wrażliwym na dekoniunkturę jest zazwyczaj sektor paszowy. Jakkolwiek prognozy dla UE na kolejny roku wskazują na niewielkie - marginalne lub kilku procentowe - zmiany dla różnych rodzajów pasz, do których produkcji stosowana jest soda oczyszczona.

Na rok 2020 planowane jest zwiększenie mocy wytwórczych sody oczyszczonej, które mogą istotnie oddziaływać na rynek w regionie Europy. Firma Solvay zapowiedziała rozbudowę swoich zdolności produkcyjnych w Bułgarii o 200 tt/rok na bazie wytwarzanej tam sody kalcynowanej już w 2020 roku. Rzeczywiste znaczenie tego projektu będzie jednak zależało od segmentów, do których kierowane będą nowe dostawy. Z dotychczasowych działań firmy Solvay wynika, że nowe moce mogą być dedykowane w dużej mierze oczyszczaniu spalin (segmentowi z dużymi perspektywami rozwoju np. w świetle zwiększających się wymogów co do emisji zanieczyszczeń w transporcie morskim - nowe standardy International Maritime Organisation 2020).

Wzrost popytu na sodę oczyszczoną wspierany jest przez globalne megatrendy.

Do góry