Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Soda oczyszczona

Soda spożywcza

produkt o szerokim zastosowaniu w przemyśle spożywczym oraz gospo-darstwach domowych

Soda paszowa

materiał paszowy wykorzystywany zarówno przez firmy produkujące pasze, jak i rolników indywidualnych

Soda farmaceutyczna

posiada właściwości neutralizujące kwasy, możliwości wiązania innych substancji oraz cechy czyszczące sprawiają, że soda farmaceutyczna znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym

Soda do dializ

specjalnie oczyszczona soda o ściśle określonych parametrach granulome-trycznych

Soda techniczna

produkt znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym: przy produkcji detergentów, w przemyśle papierniczym, odsiarczania spalin oraz chemicznym

Do góry