WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Segment transportowy

Działalność segmentu transportowego skupia się w spółce CIECH Cargo Sp. z o.o., świadczącej usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych oraz obsługi eksploatacyjnej bocznic. Głównymi odbiorcami usług CIECH Cargo Sp. z o.o. są obecnie spółki z Grupy CIECH, ale w ramach dalszego rozwoju Grupa CIECH dąży do świadczenia usług transportowych dla firm spoza Grupy.

W związku ze zmianą modelu zakupu usług transportowych i spedycyjnych, CIECH S.A. (działając jako 100% wspólnik Spółki) podjął decyzję o zaprzestaniu przez spółkę CIECH Transclean Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy prowadzenia działalności operacyjnej i wygaszeniu jej działalności. Dane Spółki są prezentowane w segmencie transportowym.

 

do góry