Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Segment transportowy

Działalność segmentu transportowego skupia się w spółce CIECH Cargo Sp. z o.o., świadczącej usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych oraz obsługi eksploatacyjnej bocznic. Głównymi odbiorcami usług CIECH Cargo Sp. z o.o. są obecnie spółki z Grupy CIECH, ale w ramach dalszego rozwoju Grupa CIECH dąży do świadczenia usług transportowych dla firm spoza Grupy.

 

Do góry