Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Rada nadzorcza grupy CIECH

Artur Olech

Członek Rady Nadzorczej

 

Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. od lipca 2014 roku. Jest także Członkiem Komitetu Audytu.


Doświadczenie zawodowe:

Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Od października 2016 roku jest założycielem i prezesem spółki hiPRO Sp. z o.o. Do sierpnia 2016 roku był prezesem zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych S.A. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Od października 1998 do lutego 2014 roku zasiadał w Zarządzie Grupy Generali. W latach 2003-2008 był Członkiem Zarządu, następnie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia emerytalne. W 2010 roku został powołany na prezesa Zarządu - funkcję tę sprawował do 2014 roku. W latach 1997-1998 pełnił funkcję dyrektora Volkswagen Bank Polska/Volkswagen Leasing Polska-Warszawa. Od 1996 do 1997 roku pracował jako analityk Polish Institute of Management (PIM Sp. z o.o.). Wcześniej przez trzy lata był zatrudniony na stanowisku kierownika projektu Fundacji w CASE Consulting (Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) w Warszawie.

 

W roku 2012 został laureatem nagrody dla najlepszego menedżera w przemyśle ubezpieczeniowym (przyznanej przez magazyn "Wprost"). Pan Artur Olech był także odpowiedzialny za projekt „Procesy wyjścia w gospodarce przejściowej”, realizowany w ramach CASE Consulting pod nadzorem Profesora Leszka Balcerowicza, w imieniu Banku Światowego.


Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył liczne szkolenia dla najwyższej kadry zarządzającej, m.in. w Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Olech nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Olech spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Do góry