Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Rada nadzorcza grupy CIECH

Łukasz Rędziniak

Członek Rady Nadzorczej

 

Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. od stycznia 2020 roku.


Doświadczenie zawodowe:

Urodzony w 1968 roku. Adwokat. Od 1996 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990-1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991-1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997-2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993-2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2009 - 2013 roku partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 do 2020 roku członek zarządu Kulczyk Investments S.A. Ponadto w latach 2004-2007 oraz 2013-2021 pełnił funkcję członka i sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 

Obecnie członek zarządu Kulczyk Privatstitiftung, STK Properties Limited oraz Windrose Air Jetcharter GmbH. Jest również przewodniczącym Rady Dyrektorów Serinus Energy plc oraz członkiem rad nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A. i A2 Route sp. z o.o.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Łukasz Rędziniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do góry