Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Rada nadzorcza grupy CIECH

Łukasz Rędziniak

Członek Rady Nadzorczej

 

Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. od stycznia 2020 roku.


Doświadczenie zawodowe:

Urodzony w 1968 roku. Adwokat. Od 1996 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990-1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991-1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997-2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993-2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 roku partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 roku Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. 

 

W latach 2004-2007 oraz 2013-2015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Serinus Energy plc członkiem Rady Nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A. i SCT Broker Sp. z o.o. Niezależny Członek Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., a także Członek Komitetu Audytu w tej spółce.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Łukasz Rędziniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Łukasz Rędziniak nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteriów opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Do góry