Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Rada nadzorcza grupy CIECH

Marek Kośnik

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Zasiada w Radzie Nadzorczej od stycznia 2019 roku, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady pełni od maja 2020 roku.


Doświadczenie zawodowe:
Pracuje w funduszu private equity - CVC Capital Partners na stanowisku Senior Managing Director, gdzie odpowiada za ocenę projektów inwestycyjnych, nadzór nad portfelem oraz wdrażanie strategii digital. W przeszłości pracował w takich firmach jak Bain & Company, Terra Firma Capital Partners oraz McKinsey & Company. Ma doświadczenie w budowaniu strategii firm, procesach inwestycyjnych, restrukturyzacjach i transformacjach cyfrowych. Inwestor w przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Harvard Business School.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Kośnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do góry