Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Rada nadzorcza grupy CIECH

Martin Laudenbach

Członek Rady Nadzorczej

 

Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. od maja 2020 roku.


Doświadczenie zawodowe:

W latach 2010 – 2017 był związany z Grupą Solvay. Nadzorował m.in. działalność biznesową spółek z Grupy Solvay prowadzoną w rejonie Azji i Pacyfiku. Był również członkiem zarządu Vinythai Public Company (spółka z Grupy Solvay notowana na Tajlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz prezesem zarządu Solvay Polyamide & Intermediates (poprzednio Rhodia). Od 2007 do 2009 roku był CEO Almatis Group (lider w rozwoju, produkcji i  dostarczaniu aluminy oraz produktów opartych na aluminie). Od 1988 do 2005 roku był związany z Grupą BASF, zarządzając miedzy innymi BASF Fine Chemical Division.

 

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Mannheim. Ukończył również program „Making Corporate Boards More Effective” na Harvard Business School w Bostonie.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Martin Laundenbach nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Martin Laudenbach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Martin Laudenbach nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o  Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do góry