Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Rada nadzorcza grupy CIECH

Sebastian Kulczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A. od października 2015 roku.


Doświadczenie zawodowe:
Od 2010 roku związany z Grupą Kulczyk Investments, od grudnia 2013 roku jako Prezes Zarządu (Chief Executive Officer) Kulczyk Investments. Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Polenergia S.A., Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Wielkopolska II S.A. W latach 2009-2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech.

Wykształcenie:
Absolwent kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sebastian Kulczyk nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Do góry