Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Strategia Grupy CIECH
2022-2024


Strategia Grupy CIECH na lata 2022-2024

Budujemy gotową do sprostania wyzwaniom przyszłości oraz nowoczesną grupę chemiczną, która tworzy wartość dla swoich interesariuszy.

Strategia na 2022 – 2024 to kontynuacja budowy nowoczesnej i konkurencyjnej grupy chemicznej o globalnym zasięgu. Fundament wypracowany w ciągu ostatnich lat pozwala nam na dalsze zwiększanie efektywności, wzmocnienie kultury organizacyjnej, zwiększenie komponentu innowacyjności w działaniach Grupy, a także maksymalne wykorzystanie efektów potencjalnych akwizycji. Mimo wyzwań, które identyfikujemy w najnowszej strategii, naszym celem jest stałe generowanie dywidendy dla akcjonariuszy i to niezależnie czy będziemy rozwijać się organicznie, czy poprzez akwizycje.

Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.


Wizja i ambicja Grupy CIECH


Biznes gotowy sprostać wyzwaniom przyszłości

Odporny biznes SODOWY

Wzrost produkcji i sprzedaży w SOLI

AGRO na ścieżce wzrostu

Krok naprzód dzięki przemyślanym M&A

 

Rozwój nowoczesnej grupy chemicznej

Zwiększenie i utrzymanie bezpieczeństwa pracy fundamentalną wartością

Nowoczesna, angażująca kultura organizacyjna oparta na zarządzaniu wynikami

Innowacje torujące drogę do przyszłości

Optymalizacja wartości dla interesariuszy

Gwarantowana satysfakcja klientów

Przyspieszona transformacja ESG

Zoptymalizowany cash flow i budowa wartości dla interesariuszy


Biznes gotowy sprostać wyzwaniom przyszłościRozwój nowoczesnej grupy chemicznejOptymalizacja wartości dla interesariuszy


Do góry